Burak tarafından yazılmış tüm yazılar

DNS Önbelleği Temizleme – ip resetleme

Çoğu takipçimiz için basit bir bilgi olacak ancak yeni başlayanlar ya da bu güne kadar hiç bu işleme gerek duymamış olanlar için yararlı olabileceğini düşünerek Dns ön belleğini temizleme ile ilgili yazımızı paylaşmanın yararlı olabileceğini düşündük.

DNS adresleri internet sağlayıcısı tarafından otomatik olarak verilir. Bazı durumlarda ise isteğe bağlı olarak getirilir. İnternet üzerindeki tüm web sitesi adreslerinin DNS sunucularıda farklıdır.

Bir bilgisayar ilk internete bağlanırken servis sağlayıcısından aldığı DNS adresini bilgisayar hafızasında tutar ve tekrar servis sağlayıcısından DNS adresi talebinde bulunmaz. Fakat bazen bu hafızadaki DNS sunucu adresleri eskir veya web siteleri DNS değiştirirler. Tabii DNS problemleri farklı yollarla da gelişmiş olabilir fakat genelde bir web sitesine erişim problemi ya bilgisayarın daha önceden aldığı DNS adresinin eskimesinden veya bağlanılmak istenen web sitesinin DNS adresini değiştirmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle bazen web sitelerine erişimde sıkıntılar yaşanır. Bu sorunu düzeltmek için aşağıdaki uygulamayı yaparak DNS Önbelleği Temizleme işlemini gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Bu uygulama ile bilgisayarınızın DNS hafızası temizlenecek.

Başlat / Çalıştır menünü tıkladıktan sonra alana, cmd yazıyoruz. Bu işlemle MSDOS komut istemi çalışıyor. Windows 8 ve Windows 10 gibi işletim sistemlerinde Windows tuşuna bastıktan sonra CMD yazıp erişebilirsiniz. Komut ekranına sırasıyla aşağıdaki komutları yazıp, her bir satır komutu yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyoruz:

Dns ön belleğimiz temizlemek için:

  • ipconfig /flushdns

Şuanda bilgisayarımızın aldığı ip adresini (örneğin: 192.168.2.3) boşa çıkarmak için:

  • ipconfig /release

Yeni bir ip adresi almak için:

  • ipconfig /renew

Cmd ekranını kapatmak için:

  • exit

Mail Hata Kodları ve Açıklamaları

Dil / Language Mail Hata Kodu / Mail Error Code Mail Hatası açıklaması / Mail Error Description
English 220 Service ready Error Description: This response is sent from the SMTP server when a remote SMTP client or host has successfully connected to the SMTP service.
Türkçe 220 Servis hazır Bu cevap uzak smtp sunucusu tarafından host ya da kullanıcının uzak smtp sunucusunun smtp servisine başarıyla bağlanıldığında alınır.
English 221 Service closing transmission channel Error Description: This response is sent from the server when the remote server/client has notified that it is closing the connection. You would commonly notice this command after a QUIT command was received.
Türkçe 221 Servisi iletim
kanalını kapatıyor
Bu cevap uzak smtp sunucusu ya da kullanıcı tarafından bağlantının sonlandırılması sırasında alınır. Bu cevabı sıkça QUIT komutundan sonra alırsınız.
English 250 Requested mail action okay, completed Error Description: This response indicates that a SMTP command was received by the server and successfully processed.
Türkçe İstenen posta eylemi
tamam, tamamlandı
Bu cevap SMTP komutunun sunucuya başarıyla ulaştığını ve tamamlandığını gösterir.
English 354 Start mail input; end with . Error Description: This response is sent by the SMTP server and instructs a remote SMTP server or client that the DATA command was accepted and that it can commence sending the actual message. A message consists of; [first the message headers],[CRLF].[CRLF] then [the actual message body],[CRLF].[CRLF]
Türkçe 354 Başlayan posta girişi ; ile biter. Bu cevap SMTP sunucusu tarafından gönderilen ve uzak bir SMTP sunucusu veya istemci talimatıyla DATA komutu kabul edildiğini gösterir ve fiili mesaj gönderimini başlatır.
English 421 Service not available, closing transmission channel Error Description: This response is sent by the SMTP server to a remote SMTP server or SMTP client to indicate that the MailEnable SMTP Server is currently unavailable.
Türkçe 421 Servis yok,
iletim kanalı kapatılıyor
Bu cevap Smtp sunucusuna bağlanmak yada Smtp istemcinin Mailenable Smtp sunucusu’nun şuanda kullanılamaz olduğunu göstermek için Smtp sunucusu tarafından gönderilir.
English 451 Requested action aborted: error in processing Error Description: This response is sent by the SMTP server to a remote SMTP Server or SMTP client to indicate that the MailEnable SMTP Server is currently unable to complete the transaction or command.
Türkçe 451 İstenen eylem
durduruldu: işlemede hata
Bu cevap Smtp sunucusuna bağlanmak için yada istemcinin mail enable Smtp sunucunun komut yada işlemin tamamlanmasına uygun olduğunu göstermek için Smtp sunucusu tarafından gönderilir. Bu hata için düzeltilmiş hata logları sık sık çok fazla bilgilendirme içerir.
English 451 Temporary server error. Please try again later. Error Description: This response is sent by the SMTP server to a remote SMTP Server or SMTP client to indicate that the MailEnable SMTP Server is currently unable to complete the transaction or command.
Türkçe 451 Geçici sunucu hatası.
Lütfen tekrar deneyiniz.
Bu cevap Smtp sunucusuna bağlanmak yada Smtp istemcinin
Mailenable Smtp sunucusu’nun şuanda kullanılamaz olduğunu göstermek için Smtp sunucusu tarafından gönderilir.
Bu hata için düzeltilmiş hata logları sık sık çok fazla bilgilendirme içerir.
English 451 Requested action
aborted:
This mail account
has sent too
many messages
in a short
amount of time.
Please try later.
Error Description: Means that the SMTP configuration setting to limit the quantity of messages sent per hour has been reached. The message sent in this instance has failed and will need to be retried by the client.
Türkçe 451 Talep edilen
eylem durduruldu.
Bu mail hesabından
kısa sürede
çok sayıda
mail gönderildi.
Lütfen tekrar
deneyiniz.
Saatlik gönderilen maillerin miktarını sınırlamak için sunucudan ayar yapılır. Bu defa gönderilen mail istemci tarafından yeniden denenmesi gerekecektir.
451 Çözümü: Bu özellik defaultta kaldırılabilir. Bunu gözden geçirebilir ve saatlik gönderim limitini arttırabilir yada domainin gönderim limitinin uygun olduğunu hatayı kabul edilebilir yapabilirsin. Mail enable profesyonel ve mail enable enterprise da bu işlem şu şekilde bulunabilir: http://www.mailenable.com/references.asp Post Office Restriction – Administration->Post Office configuration->Restrictions->Limit Maximum SMTP recipients Mailbox Restriction – Administration->Post Office actions->Create Mailbox->Restrictions->Limit SMTP usage to a maximum of ..
English 451 This server
employs greylisting
as a means of
reducing spam.
Please resend
e-mail shortly
This is the temporary error returned to a connecting server when they try to send to an address for the first time while the MailEnable Greylisting spam protection feature is enabled.
Türkçe 451 Bu sunucu
spam’ı azaltmanın
bir yolu olarak
Greylisting
kullanmaktadır.
Lütfen kısa bir
süre içinde
maili tekrar gönderin.
Greylist uygulamasında karşı mail sunucu ilk kez mail gönderdiğinde sunucu ip yi tanımadığından greylist spam koruması maili geri çevirecektir. Aynı mail belli bir süre sonunda ikinci defa gelir, sunucu bu defa maili kabul eder.
451 Çözümü: Bu özellik sunucudan kaldırılabilir yada gönderen ip adresi beyazlisteye eklenebilir. ip beyazlisteye eklenirse gelecek sefer gönderilen mail, ip kontrolü yapılmaksınız greylist uygulamasını kontrol eder.
English 451 The IP Address
you are sending
from was reported
as a source of spam.
Please contact
your e-mail
administrator.
Error Description: If a connecting IP has been found in a configured DNS blacklist then this error can be returned to the client and server.
Türkçe 451 Gönderdiğiniz
IP adresi spam
kaynağı olarak
rapor edildi.
Lütfen mail sunucu
yöneticisi ile
iletişime geçiniz.
Eğer yapılandırılmış ip adresi kara listede bulunursa sunucu yada istemci bu hatayı döndürebilir.
451 Çözüm: Bu sorunu çözmenin en iyi, konuyu ilgili yetkiye haber vererek ip adresinin kara listeden kaldırılmasını sağlamaktır.
English 451 ESMTP MailEnable
Service temporarily
refused connection
at [time] from IP
[xxx.xxx.xxx.xxx]
because the server
is too busy
Error Description: When the SMTP service inbound connection limit is reached the service will reply with this temporary error.
Türkçe Mail enable smtp
sunucusu
XXX.XXX.XXX.XXX
ip den gelen
bağlantıyı
server çok fazla
yoğun olduğundan
dolayı geçiçi olarak
reddetti.
Smtp servisinde gelen bağlantı limiti aşılırsa, servis bu geçici hatayı döndürecektir.
English 451 ESMTP MailEnable
Service temporarily
refused connection at
[time] from IP
(xxx.xxx.xxx.xxx)
because of policy
violation
Error Description: This response is sent by the SMTP server when the connecting IP address is registered in the internal IP abuse register
Türkçe 451 Mail enable smtp
sunucusu (.. .. .. ..)
ip den gelen bağlantıyı
politika ihlali
gerekçesi ile reddetti.
Bu cevap Smtp sunucusu tarafından eğer ip adresi kötüye kullanılmış şeklinde kayıt edilip sicile işlenmişse gönderilir.
English 452 Too many
recipients
Error Description: Means that the SMTP configuration setting to limit the inbound recipients per transaction or message has been exceeded.
Türkçe 452 Çok sayıda
alıcı
Smtp yapılandırma ayarlarında sınırlandırılmış olan işlem veya mail başına gelen alıcıların sınırlamasının aşılması sonucu alınan bir hatadır.
English 452 You are not
permitted to send
to remote domains
When this error is shown in the client and/or logs it means that the internal MailEnable configuration setting to limit a mailbox, post office or server has been enabled
Türkçe 452 Domainlere
erişim gönderimine
izin verilmedi
Müşteri loglarından kontrol edildiğinde bu hata ile karşılaşılıyorsa
mailboxda limit olduğu anlamına gelir.Postoffice yada server’da
bu enable edilebilir ama default olarak bu ayar enable edilmemiştir.
Bir hesaptaki tek kullanıcı yada tüm kullanıcılar yada sunucudaki
tüm hesaplarda bu ayar enable edilebilir. Bu hata alındığında sunucuda
mailbox limit ayarları değiştirilebilir.
English 500 Message rejected
because it contains
links to an IP address
that is blacklisted
Error Description: As a message is being received the SMTP service will resolve
links in the message and check these against the configured blacklist.
If the destination IP from the resolve is listed in a configured blacklist
the message will be rejected with this error.
Türkçe 500 ip adresi kara
liste’de bulunduğundan
dolayı mail
gönderimi
reddedildi.
Bir mesaj alındığında SMTP hizmeti mesajda bağlantıları çözer,ve kara liste’de
olup olmadığı kontrol eder. eğer ip kara listede çözümlenirse mesaj bu hata ile
reddedilir. çözümü için sunucuda kara listede bulunan ip çıkartılır
ve beyaz listeye eklenir.
English 501 Syntax error
in parameters or
arguments
Error Description: This error means that the remote server is
sending incorrect commands through to the server. Often
this can occur when the message contains a line that is too
long and as such cannot be read by the MailEnable SMTP service.
Türkçe 501 Parametre
veya argümanlar
dizimi hatası
Bu hatanın anlamı, uzakmasaüstü servera doğru olmayan komutlar gönderir. Mesaj çoğu zaman uzun olduğundan dolayı mail enable smtp hizmeti tarafından okunamaz.
English 501 Invalid Address Error Description: This error means that the address format used in the sending client is not correct. Usually this is checked in a standard retail client but when using scripts or web pages it may not be the case.
Türkçe 501 hatalı adres bu hata adres formatında doğru olmayan karakterler kullanılırsa alınır. Genellikle bu standart durumlarda istemci tarafından kontrol edilir,
ancak komut veya web sayfalarını kullanırken böyle olmayabilir.
e-posta adresi oluşturmak için küçük harf karakterleri, sayılar
ve alt çizgi kullanmalısınız.
English 501 Your domain
does not seem to be
valid, Could not
find MX record
for your domain.
Error Description: This error means that the sending email address contains a domain that is not a registered domain name
Türkçe 501 domain düzgün
gözükmüyor.
Domain in mx
kayıtları bulunamadı
hatanın anlamı, mail gönderen domain kayıt edilmeyen bir domaindir.(reg edilmemişse)
English 502 Command not
implemented
Error Description: This error means the remote client or server is trying to send a command that is not supported by the SMTP service
Türkçe 502 Komut Uygulanmadı Smtp servisi tarafından desteklenemeyen bir komut gönderdiğinde alınan bir hata mesajıdır.
English 503 Bad sequence
of Commands
Error Description: The error means that the remote client has sent a command to the server that is not in the correct and recognised order for the SMTP service.
Türkçe 503 hatalı
komutlar dizisi
Hata uzak istemci SMTP hizmeti için doğru ve tanınanbir komut gönderilmediği anlamına gelmektedir.
English 503 Bad sequence of
commands.
You must specify
the recipients
of a message
before you can
send it
Error Description: The error means that a client or server has tried to send a message to the MailEnable SMTP service without the presence of or a correct SMTP address in the TO, CC or BCC field.
Türkçe 503 Hatalı komutlar
dizisi. Mail
gönderiminden
önce alıcıları
belirtmelisiniz
TO, CC veya BCC alanında doğru bir smtp adresi olmadan mail gönderimi yapmaya çalıştığında alınan bir hatadır.
English 503 Bad sequence of
commands.  Could
not process DATA
command when in
this state
Error Description: The error means that a client or server has tried to send a message to the MailEnable SMTP service but has sent the DATA command out of sequence.
Türkçe 503 Hatalı komut
dizisi. Bu durumda
DATA komutu işlenemez
Hatanın anlamı, alıcı yada sunucu mesajı göndermeyi dener mail enable SMTP servisine, ama sonucun dışında bir DATA komutu gönderir.
English 503 Bad sequence
of commands.
Could not process
RCPT command
when in this state
The error means that a client or server has tried to send a message to the MailEnable SMTP service but has sent the RCPT TO command out of sequence.
Türkçe 503 Hatalı komut
dizisi. Bu durumda
RCPT komutu
işlenemez
Hatanın anlamı, alıcı yada sunucu mesajı göndermeyi dener mail enable SMTP servisine, ama sonucun dışında bir RCTP komutu gönderir.
English 503 This mail server
requires authentication
when attempting
to send to a
non-local e-mail
address.  Please check
your mail client
settings or contact
your administrator
to verify that the
domain or address
is defined for
this server.
Error Description: This error means that the server
or client has connected to the MailEnable SMTP
service but has not entered a RCPT TO mail address
that exists on the server but the domain for the
incorrect address does reside on the server.
The order of checks in this situation are;

1. Does the domain exist on the server (Yes)
2. Does the address exist in the address-map.tab file or table on the server(No)
3. Has the client authenticated. (Due to earlier No at 2 this check has not occurred.

Türkçe 503 Yerel olmayan
bir e-posta adresine
gönderim yapmaya
çalışırken bu posta
sunucusu kimlik
doğrulaması
gerektiriyor. Posta
istemcisi ayarlarınızı
kontrol edin veya etki
veya adres bu sunucu
için tanımlandığını
doğrulamak için
yöneticinize başvurun
Hatanın anlamı; Server yada alıcı Mailenable SMTP servisine bağlanmaya çalışır,Mail adresi server da olmadığından RCTP yi giremez Ama domain hatalı olmasına rağmen sunucuda bulunur. bu durumu kontrol etmenin yöntemleri;
1)Domain Sunucuda Mevcut değil mi ?
2)Sunucu üzerinde adres-map.tab dosyası veya tablo var mı?
3)İstemci Doğrulandı mı?
English 503 Too many
invalid commands
were received.
Terminating Session
Error Description: This error means that the threshold of the MailEnable SMTP security feature has been reached for too many invalid or unrecognized commands sent to the server.
Türkçe 503 Çok sayıda
geçersiz komutlar
alındı??.
Oturumu sonlandırdı
Bu hata; MailEnable SMTP güvenlik özelliğinin başlangıçtaki sunucuya gönderilen çok sayıda geçersiz veya bilinmeyen komutlar için ulaşılmış demektir.
English 504 Access to this
user account
has been denied
by the mail
administrator
Error Description: When this error is returned to a client it means that the mailbox has been configured by an administrator to not allow authentication.
Enterprise users may have a mailbox placed into this reject authentication status if the mailbox reaches the Server Password Policy lockout limit.
Türkçe 504 Bu kullanıcı
hesabı için erişim,
posta yöneticiniz
tarafından reddedildi
Bu hata, bir istemciye döndürüldüğü zaman posta kutusu kimlik doğrulama için bir yönetici tarafından yapılandırılmış demektir. Kurumsal kullanıcılar posta kutusu Server Password Policy kilit sınıra ulaşırsa, bu, içine yerleştirilen bir posta kutusu kimlik doğrulama durumunu reddetmiş olabilir.
English 504 User account
has been disabled
by the mail
administrator
Error Description: When this error is returned to a client it means that the mailbox has been configured by an administrator to not allow authentication.
Enterprise users may have a mailbox placed into this reject authentication status if the mailbox reaches the Server Password Policy lockout limit.
Türkçe 504 Kullanıcı hesabı
posta yöneticiniz
tarafından devre
dışı bırakıldı
Bu hata, bir istemciye döndürüldüğü zaman posta kutusu kimlik izini için bir yönetici tarafından yapılandırılmış demektir. Kurumsal kullanıcılar posta kutusu Server Password Policy kilit sınıra ulaşırsa, bu içine yerleştirilen bir posta kutusu kimlik doğrulama durumunu reddetmiş olabilir.
English 550 Requested
action not taken:
mailbox unavailable
or not local
Error Description: This error means that the server or client has connected to the MailEnable SMTP service but has not entered a RCPT TO mail address or domain that exists on the server.  The address is checked in the local configuration files in particular the address-map.tab file or database table.
Türkçe 550 İstenen eylem
yapılmadı: Posta
kutusu kullanılamıyor
veya yerel değil
Bu hata, sunucu veya istemci MailEnable SMTP servisine bağlı ama adresini veya sunucuda etki alanını RCPT ye girmedi demektir. Adres map.tab dosyası veya veritabanı tablosu özellikle yerel yapılandırma dosyaları kontrol edebilir.
English 550 Requested
action not taken.
The domain you
are sending from
is not permitted
to access this
server.
Error Description: When this error is returned to a client it means that the domain has been blocked from sending to any address in the receiving post office
Türkçe 550 İstenen eylem yapılmadı. Gönderim yaptığınız domainin bu sunucuya erişim izni yok. Bu hata, bir istemci döndürüldüğü zaman alıcı herhangi bir adrese mail gönderiminin bloke edildiği anlamına gelir.
English 550 This mail
server requires
authentication
(0) when attempting
to send via
this SMTP (submission)
port
Error Description:  When this error is received it means that the MailEnable server SMTP service has been configured to force all inbound connections to authenticate
Türkçe 550 Bu SMTP (gönderme)
bağlantı noktası
üzerinden göndermeye
çalışırken bu posta
sunucusu (0) kimlik
doğrulaması gerektirir
Bu hata alındığında MailEnable sunucusu SMTP hizmeti kimlik doğrulaması için tüm gelen bağlantıları zorlamak için yapılandırılmış demektir.
English 551 This mail server
requires authentication
before sending
mail from a locally
hosted domain.
Please reconfigure
your mail client to
authenticate before
sending mail.
Error Description: This error means that the server or client has connected to the MailEnable SMTP service using a locally hosted sender address but has not authenticated
Türkçe 551 Bu posta sunucusu
yerel olarak
barındırılan etki
alanından posta
göndermeden önce
kimlik doğrulaması
gerektirir. Posta
göndermeden önce
lütfen yeniden kimlik
doğrulaması yapın
Bu hata, sunucu veya istemci yerel olarak barındırılan gönderici adresini kullanarak MailEnable SMTP servisine bağlı ancak doğrulanmamış demektir.
English 551 Sender address
is not valid
for your login.
Check your email
program settings
Error Description: This error is returned when a client is connecting to relay through the MailEnable server and has authenticated with a correct mailbox address but in the sender field of the mailbox the address does not match
Türkçe 551 Gönderenin adresi
giriş için geçerli
değildir. E-posta
program ayarlarını
kontrol edin
Bu hata, bir istemci MailEnable sunucu üzerinden bağlanırken döndürülür ve doğru bir posta kutusu adresi ile doğrulanmış ancak posta kutusunun gönderen alanına adresi uyuşmuyorsa doğrulanmıştır.
English 552 Message size
exceeds fixed
maximum message
size
Error Description: This error is displayed when either the configured SMTP inbound or outbound limit has been exceeded.
Türkçe 552 Mesaj boyutu
sabit maksimum
mesaj boyutu aşıyor
Yapılandırılmış SMTP gelen veya giden sınırı da aşıldığında bu hata görüntülenir.
English 554 The IP address
of the sender
(xxx.xxx.xxx.xxx)
was found in a
DNS blacklist
database and
was therefore
refused
Error Description: This error means that an inbound connection has been detected as being listed in one of your configured DNS blacklists within the SMTP options
Türkçe 554 Gönderici
(xxx.xxx.xxx.xxx)
IP adresi DNS kara
liste veritabanında
bulunduğu için
reddedildi
Bu hata, bir gelen bağlantı SMTP seçenekler içinde yapılandırılmış DNS kara listenin birinde tespit edilmiş demektir.
English 554 The IP address
of the sender
(xxx.xxx.xxx.xxx)
does not match the
SPF record for
the sender domain
Error Description: This error correlates to the SPF checking feature within the MailEnable SMTP service settings.  The SPF feature checks for a valid SPF record to be configured in DNS and then acts on this according to your actions configured in the SPF feature within ME Admin MMC.
Türkçe 554 Gönderici
(xxx.xxx.xxx.xxx)
IP adresi gönderici
etki alanı için
SPF kaydı eşleşmiyor
Bu hata MailEnable SMTP servis ayarları içinde SPF kontrol özelliği ile ilişkilendirilir Sonra SPF özelliği DNS konfigüre edilebilir geçerli bir SPF kaydı denetler ve ME Yönetici MMC içinde SPF özelliği yapılandırılmış eylemleregöre hareket eder.

 

Outlook 2013’de e-mail adresimi nasıl kurarım?

Aşağıdaki aşamaları inceleyerek Microsoft Outlook 2013 programında hesap oluşturabilir ve gerekli ayarlamaları yapabilrsiniz.

Aşama1: Microsoft Outlook 2013 programını başlatınız ardından Outlook 2013 programının  Dosya menüsünden Hesap ayarları seçeneğine tıklayınız.

Aşama2: Hesap Ayarları seçeneğine tıkladığımızda E-mail hesapları penceresi açılacaktır. Açılan penceredeki E-posta sekmesinin hemen altında bulunan Yeni butonuna tıklayınız.

Aşama3:  Devam ettiğinizde karşınıza gelecek olan hesap kurulum ayarlarını, Elle kurulum veya ek sunucu türleri seçerek devam ediyoruz.

Aşama4: Açılan yeni e-posta hesabı ekle penceresinde POP veya IMAP seçeneğini işaretleyip ileri butonuna tıklayınız.

Aşama5: Kullanıcı bilgileri, sunucu bilgileri, oturum açma bilgilerinizi kendini alanadınıza göre doldurunuz ve Diğer Ayarlar butonuna tıklayınız.

Aşama6: Açılan İnternet E-posta ayarları penceresinden Giden Sunucu sekmesine tıklayınız ardından Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor ve Gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan butonlarını işaretleyiniz.

Aşama7: Yine aynı bölmede Gelişmiş sekmesine geçiyoruz. Burada bulunan Giden Sunucu (SMTP) portunu 25’ten 587’ye çeviriyoruz. Yani 25 i silip yerine 587 yazıyoruz ve Tamam diyerek bu pencereyi kapatıyoruz.

Aşama8: Bir önceki pencereye tekrardan geri döndük. Böylece gelişmiş ayarlarımızı tamamlamış olduk.Ekranda parolayı anımsa kısmında tik işareti vardır. Bu işaretli olduğu zaman size tekrar tekrar parola sormayacaktır. Parolanızı sisteme kaydedecektir. Her seferinde parola sormasını istiyorsanız bu tik işaretini kaldırınız. Şimdi ise İleri butonuna basarak devam ediyoruz.

Aşama9: Tebrikler! Kurulum tamamlanmıştır. Gelen ekranda Son butonuna tıklayarak işlemi sonlandırıyoruz.

Sophos (Astaro) Anti Spam Gateway Kullanımı – Basit Seviye

İnternet tarayıcınız ile spam gateway web adresinize giriş yapınız.
http://ipadresiniz:4444

1-login-

Kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapınız.

2-logged-in

Giriş yaptıktan sonra sol menüden Email Protection başlığına tıklayınız. Açılan sayfada özet bir bilgi ekranı sizi karşılayacaktır.

3-email-protection

Yine sol menüde Email Protection altında, SMTP başlığına tıklayınız.
Açılan sayfada üst alanda bulunan sekmeler ile spam gateway cihazınızın çalışma şekillerini yapılandırabilirsiniz. Şuanda cihaz Profile Mode olarak hazırlanmıştır.

 

4-general-settings

Yine sol menüden Email Protection altında Smtp Profiles başlığına tıklayınız. Burada domain bazlı profil oluşturabilirsiniz.
Edit butonu ile SMTP altındaki üst sekmelerde yaptığınız ayarların dışında, ilgili profile uygun düzenlemeler yapabilirsiniz.

5

Sol menüde Quarantine Report başlığında karantinaya alınan mesajlar ile ilgili rapor gönderimlerine dair düzenleme yapabilirsiniz.
Sol menüde Mail Manager altında raporlarınızı görüntüleyebilir. Open Mail Manager in new window butonuna basarak detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

6

Edit butonu ile SMTP altındaki üst sekmelerde yaptığınız ayarların dışında, ilgili profile uygun düzenlemeler yapabilirsiniz.

7

Sol menüde Quarantine Report başlığında karantinaya alınan mesajlar ile ilgili rapor gönderimlerine dair düzenleme yapabilirsiniz.

 

8

Smtp Quarantine : Karantinaya alınmış mesajlardır.
Smtp Spool: Şuandaki kuyruktur.
Smtp Log: İşlenen maillerin loğunu gösterir.

9

 

Üst menüde Smtp Quarantine sekmesine giriş yaparak, karantinadaki mailleri görüntüleyebilir, isterseniz indirebilir, ya da tekrar göndermeyi sağlayabilirsiniz.

 

10

.htaccess ile Mobil Ziyaretçilerin Mobil Sürüme Yönlendirilmesi

Akıllı tmobil-site-yonlendirmeelefonların ve tabletlerin yaygınlaşması ile internetin mobil kullanımı büyük oranda arttı. İleride mobil kullanımın giderek daha da artacağı kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu nedenle artık sitelerimizi mobil cihazlara göre tasarlamalı ve yayınlamalıyız da. Artık hemen hemen her internet sitesinin bir mobil sürümü bulunuyor ve mobil cihazlardan gelen site görüntüleme istekleri user agent bilgisinden tespit edilerek otomatik olarak mobil sürüme yönlendiriliyor.

Bu yönlendirme işlemini yapmak için kullanılabilecek yöntemlerden pratik birisi de apache’nin mod_rewrite özelliği’ni kullanmak ve .htaccess içinde yönlendirme kuralları tanımlamaktır.

Yönlendirme işlemlerini yapabilmek için öncelikli olarak apache’nin mod_rewrite modülü devrede olması ve AllowOverride direktifinin “All” ya da en azından “Fileinfo” olarak set edilmiş olması gerekiyor.

 

Mobil Sürüme Yönlendirme

Yönlendirme işlemleri için birden fazla senaryo olabilir; örnek olarak sitenin mobil sürümü, ilgili sitenin kök dizinide bulunan bir alt dizinden yayınlanıyorsa farklı; bir subdomain vasatısı ile ayrı bir VirtualHost altından yayınlanıyorsa farklı rewrite kuralı kullanılmalıdır.

Bu iki senaryo için tanımlamalar aşağıda anlatıldığı gibi olabilir:

Mobil Sürüm Alt Klasördeyse

Örnek olarak, sitenin mobil sürümü ilgili sitenin ana dizininde /mobile isimli klasörde duruyorsa ana dizinde bulunan .htaccess dosyasına şöyle bir giriş yapılabilir:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/mobile.*$
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} “android|blackberry|ipad|iphone|ipod|iemobile|opera mobile|palmos|webos|googlebot-mobile” [NC]
RewriteRule ^(.*)$ /mobile%{REQUEST_URI} [L,R=302]

Böylece, user agent kısmında android, blackberry, iphone, vs. ibareleri geçen sayfa görüntüleme istekleri /mobile alt dizinine yönlendirilecektir.

Örneğin istek, http://www.sistemdestekuzmani.com/deneme url’sine gelmekteyse kullanıcı, http://www.sistemdestekuzmani.com/mobile/deneme adresine yönlendirilecektir. Ayrıca isteğin sürekli yönlendirilerek sonsuz döngüye girmemesi için yönlendirme, istenilen URL’de /mobile ibaresi geçmemesi durumunda yapılacaktır.

Mobil Sürüm Subdomain Altındaysa

Mobil sürümün örnek olarak “m.sistemdestekuzmani.com” gibi bir sub domaini varsa ve ayrı bir VirtualHost tanımlaması ile yayınlanıyorsa, normal sürümün kök dizininde bulunan .htaccess dosyasında aşağıdaki tanımlamalar girilebilir:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} “android|blackberry|ipad|iphone|ipod|iemobile|opera mobile|palmos|webos|googlebot-mobile” [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://m.sistemdestekuzmani.com%{REQUEST_URI} [L,R=302]

Bu şekilde de user agent kısmında ilgili mobil cihazlara ait ibareler geçen istekler, http://m.sistemdestekuzmani.com/url adresine yönlendirilecektir.

Bu yönlendirme işlemlerinin yanı sıra, mobil sürüme yönlendirilmiş kullanıcılara normal sürümü görüntüleme şansı vermek de isteyebilirsiniz. Ancak yukarıdaki şekilde yapılan yönlendirmelerde ilgili mobil cihazlardan gelen istekler başka herhangi bir koşula bakılmaksızın mobil sürüme yönlendirildiklerinden dolayı bu şekliyle normal sürüme erişemezler. Bu problemi aşmak aşağıdaki gibi bir yöntem izlenebilir:

Geri Yönlendirme

Mobil bir cihazdan sitenin mobil sürümüne erişmiş olan bir kullanıcıya aynı zamanda normal sürüme de erişebilme şansı vermek için izlenebilecek yöntemlerden birisi, mobil sürümden normal sürüme giden bir redirect linki vasıtası ile kullanıcıya bir cookie atamak ve .htaccess kuralında bu cookie’yi kontrol etmek olabilir. Bu işlemi aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz.

Alt Klasördeyse

Örneğin sitenin http://www.sistemdestekuzmani.com olduğunu ve mobil sürümünün /mobile isimli bir altdizinden yayınlandığını düşünürsek, sitenin kök dizini altında oluşturulacak redirect.php isimli bir php dosyasına, hem normal sürüme redirect işlemini yapmak hem de mobil sürümden normal sürüme geri gidildiğini anlamak üzere kullanıcıya bir cookie set edilmesini belirtmek için şu ibrareler girebiliriz:

<?php
header(‘Location: http://www.sistemdestekuzmani.com/’);
setcookie(‘normalsurum’, ‘1’);
?>

 

Daha sonra mobil sürümün anasayfasından bu php dosyasına örnek olarak “Normal sürüme dönmek için tıklayınız” başlıklı bir link verebilir ve kök dizininde bulunan .htaccess dosyasına şu şekilde bir yönlendirme kuralı yazılabilir:

 

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/mobile.*$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/redirect.php
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !normalsurum=1
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} “android|blackberry|ipad|iphone|ipod|iemobile|opera mobile|palmos|webos|googlebot-mobile” [NC]
RewriteRule ^(.*)$ /mobile%{REQUEST_URI} [L,R=302]

 

Böylece mobil sürümde bulunan redirect linkine tıklayan kullanıcılar hem normal sürüme yönlendirilecek hem de adı normalsurum ve değeri 1 olan bir cookie atanacaktır. Normal sürüm altında bulunan .htaccess dosyası da kullanıcıda normalsurum isimli cookie’yi kontrol edip değeri 1 ise bu mobil kullanıcının normal sürüme gitmesine izin verecektir.

Subdomain

Aynı işlemim subdomain versiyonu ise şu şekilde gerçekleştirilebilir: (Sitenin www.sistemdestekuzmani.com olduğunu ve mobile sürümün m.sistemdestekuzmani.com isimli subdomain’den yayınlandığını varsayıyoruz.)

Gene normal sürümün kök dizininde redirect.php isimli bir php dosyası oluşturup aşağıdaki redirection ve cookieset ibarelerini giriyoruz:

 

<?php
header(‘Location: http://www.sistemdestekuzmani.com/’);
setcookie(‘normalsurum’, ‘1’);
?>

 

Sonrasında kök dizininde bulunan .htaccess dosyasına aşağıdaki rewrite kuralını giriyoruz:

 

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/redirect.php
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !normalsurum=1
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} “android|blackberry|ipad|iphone|ipod|iemobile|opera mobile|palmos|webos|googlebot-mobile” [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://m.sistemdestekuzmani.com%{REQUEST_URI} [L,R=302]

 

Sonrasında da mobil sürümün anasayfasında bu oluşturulan php dosyasına link veriyoruz. Böylece normal sürüme gitmek isteyen mobil kullanıcılar bu linke tıklayabiliyor ve kendilerine bir cookie set ediliyor, rewrite kuralında da bu cookie göz edildiği için normal sürüme erişim izni verilmiş oluyor.

 

Red Hat – CentOS: Check / List Running Services (Çalışan servisleri kontrol etme/listeleme)

Soru: Fedora / RHEL / CentOS Linux sunucularda çalışan servisleri nasıl listelerim?

Cevap:  Fedora / RHEL / CentOS Linux sunucularda çalışan servisleri listelemek için çeşitli yollar bulunmaktadır.

service komutu ile çalışan servisleri listelemek:

service --status-all
service --status-all | grep ntpd
service --status-all | less
service --status-all | running

Her hangi servisin durumunu görüntülemek için

Örneğin apache (httpd) servisinin durumunu görüntülemek için:
service httpd status

Bilinen bütün servisleri listelemek için: (SysV tarafından yapılandırılmış)

chkconfig --list

Servisleri ve servislerin açık portlarını listelemek için:

netstat -tulpn

Servisi açıp kapatma

ntsysv
chkconfig service off
chkconfig service on
chkconfig httpd off
chkconfig ntpd on

 

Linuxta Coin Miner Çalıştırmak

cointellectCointellect ile ilgili olarak http://www.sistemdestekuzmani.com/diger/cointellect-ile-para-kazanin/ adresimizde bilgi paylaşmıştık.

Şimdi cointellect’in miner programı ile ilgili olarak linux üzerinde nasıl çalışacağını anlatacağız.

 

 

 

 

 

Debian için:

 

İlk önce sisteminizi update edin:

#sudo apt-get update
Daha sonra aşağıdaki komutları adım adım girin:
# sudo aptitude install git
# git clone https://github.com/pooler/cpuminer
# cd cpuminer
# sudo aptitude install automake
# sudo aptitude install pkg-config
# sudo aptitude install gcc
# sudo aptitude install make
# sudo aptitude install libcurl3-gnutls-dev
# ./autogen.sh
# ./configure CFLAGS=”-O3″
# make
Yukarıdakileri yaptıktan sonra:
# file minerd
Ve sonuç olarak aşağıdaki bilgileri görüntüleyeceksiniz:
minerd: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1(SYSV),
dynamically linked (uses shared libs),for GNU/Linux2.6.26,BuildID[sha1]=0x66f68c3c71de1aeeba6806b911bee423f883adf0,not stripped
Son aşama:
# cd cpuminer
# ./minerd -a scrypt -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -p 123 -u ed9ca3f365XXXXX
Not : ed9ca3f365XXXXX << -u dan sonraki kısım sizin kendi cointellect miner activation kodunuzdur. Aktivasyon kodunuzdaki “-” işaretlerinizi kaldırıp yazın.
Örneğin: abcd-efgh-ijkl-mnop >>> abcdefghijklmnop << şeklinde !!
2. CentOS
Sisteminizi update ettikten sonra aşağıdaki komutları sırasıyla girin:
# yum install git automake gcc make curl-devel
# git clone https://github.com/pooler/cpuminer
# cd cpuminer
# ./autogen.sh
# ./configure CFLAGS=”-O3″
# make
# ./minerd -a scrypt -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -p 123 -u ed9ca3f365XXXXX
Not: ed9ca3f365XXXXX kısmını silip kendi activation kodunuzu girin “-” işaretlerini kaldırmayı unutmayın.
Debian için olanı Digital oceandan 10 dolarlik ücretsiz kod ile açtığımız 5 dolarlık sunucuya kurdulk. Sizde 10 dolarlık ücretsiz sunucu bakiyesi isterseniz: https://www.digitalocean.com/?refcode=4a781b4f1e0a adresinden üye olabilirsiniz. 10 dolar bakiyeniz hemen kullanıma hazırdır. Not biz 5 dolarlık sunucu ile kurulum yaptık ve arkadaşın söylediği 10 dakikada yaklaşık 0.015 euro kazandırdığı yönünde…
Cointellecte üye olmak isterseniz: http://cointellect.com/?code=32220416 adresini kullanabilirsiniz.
Not: tcp://66.55.92.73 yurtdısında anlatımı aldığım arkadaşın ip adresi sanırım. Ama bakiye size geliyor onda bir sıkıntı yok gibi… Anlatım bizden, gerisi sizden.. 🙂

 

Cointellect ile Para Kazanın

cointellect
Sitemi kısaca ben özetlemek isterim sistem yine bilgisayara kurulan bir program ile çalıştığı sürece size bilgisayar özellikerine göre MH/s ve Kh/s özelliklerini belirleyip olması gereken MHS değerine göre kazım hızınıza göre gelir elde etmenizi sağlamaktadır.

Dilerseniz bu özelliklere ben bulaşmam para yatırır programda çalıştırmam kazanırım dersenız ona da olanak tanımaktadır. Buda güzel bir özellik olmakla birlikte hem çalışarak hemde yatırım yaparak kazancınızı katlayabilir ve daha çok kazanmanızı sağlayabilirsiniz.
Referans linkiniz: http://cointellect.com/?code=32220416
Şu anda sistem kullanımı : Sistemi yaklaşıl 1 aydır incelemekteydik. Son bir kaç gündür de yatırım yapmış durumdayız. Yatırım olarak şuanda sistem üzerinde 300 euroluk bir yatırırmımız söz konusu, yakında da bir kaç paket daha alınması söz konusu…

Herkese böyle bir yatırım yapın demiyoruz, riske atabileceğiniz bir tutar paranız var ise hızlıca düşünmenizde yarar var… Başlar başlamaz yüksek ve kendinizi zora sokacak yatırımlar yapmanızı önermiyoruz, sistem internet üzerinde bir sistem tabi ne olacağının kimse garantisini veremez.

Referans linkiniz: http://cointellect.com/?code=32220416
Sıkca sorulan sorulara verilen ceveplar 

1) Bu sistem ne kadar süredir var? Sizin sisteme ne zaman üye oldunuz ve nasıl buldunuz bu sistemi yani hem iyi mi hemde nereden gördünüz?
Cevap : Öncelikle sistem yaklaşık olarak 07/2014 tarihinden beri büyümektedir. Biz bu sistem ile arkadaş vasıtası ile tanıştık. Bir aydır sistemi incelemekteyiz, 28/10/2014 tarihinden beri paketimiz mevcut.
2) Sistem güvenilir mi coin generation gibi batarsa?

Cevap : Her gün parasını paypal hesabına alan arkadaşlarımız mevcut. Her paketin ortalama olarak kendini amorti etme süresi 40-60 gün aralığında. Yani 40-60 günlük bir riskiniz söz konusu, sonrası hep kâr…
3) Ödeme şekillerini nasıl yapıyoruz? Paypalım onaylı değil ama onaylamayı düşünüyorum onaylamasamda ödeme alabilir miyim?

Cevap : Ödeme olarak Paypal ve doge olarak yapılmakta. Paypal hesabızı onaylı olması sizin için sonradan sorun olmaması için iyi olur. İsterseniz DogeCoin olarakta alabilirsiniz biz paypal olarak almayı düşünüyıruz. Şuanda € 8.5950 paramız mevcut, Yarın ödeme almayı deneyeceğiz..

4) Firma ne firması hangi ülkenin?

Cevap : Firmanın kendisi estonya merkezli coin mining şirketi.

5) Bu mhz mi ne gördüm onu nasıl kendi pc min değerini görebilirim?

Cevap : Şimdi programı kurarsanız görürsünüz ama açık konuşmak gerekirse hiç gerek yok yatırım yapabilecek durumunuz varsa yatırım yaparak programı çalıştırmadan direkt olarak kullanabilirsiniz. 2 ayrı pc den 4 cpu ile test ettiğimizde mining programı sadece günde 0,18 euro verdi. Amazondan free sunucu açarak denedik, 1 cpu ile 1 günde 0,0012 gibi bir rakam verdi. Hiç ama hiç gerek yok.

6) Bu sistem bizim yatırdıgımız paralar ile ne yapıyor acaba ve bize nasıl kazandırıyor ?

Cevap : Bu sistem bizim yatırdığımız paralar ile daha çok yatırım yaparak alt yapıyı yükseltiyor ve alt coinleri kazanıyorlar daha sonra bunu doge yada para olarak çekmemize izin veriyorlar.

6) Ödemeler nasıl yapılıyor hangi sıklıkta yapılmaktadır.

Cevap : Ödemeler PayPal ve DogeCoin ile yapılmaktadır. Yakın zamanda BitCoin olarakta yapılacaktır. DogeCoin olarak ödemeler anında yapılmakta olup, Paypal ödemeleride 1 ile 3 arasında yapılmaktadır. (Yakın zamandır artık saat 16:00 önce para çekim istemi verenlerin PayPal olarak aynı akşam ödenmeye başlandı bilginize)

Bunlar sıkça sorulan sorular olduğundan iletmek istedim. Umarım bu bilgiler size yardımcı olacaktır. Aklınızda sorular varsa yorum olarak iletebilirsiniz.

Referans linkiniz: http://cointellect.com/?code=32220416

Kazanç tablosu şu şekildedir.

cointellect kazanc tablosu

 

Türkçe olarak aşağıdan inceleyebilirsiniz:

 

paketlertr1

 

Yukarıdaki ilk üç paket kazancı düşük paketlerdir. Paketlerin kendini amorti süresi

Starter için: 99,95/2,22= 45 gün yaklaşıktır.

Demo için: 14,95/1,64= 10 gün 🙂

Referans linkiniz: http://cointellect.com/?code=32220416

paketlertr2

Bu dört paket daha çok kazanca sahip olan paketlerdir ve ilk üyeler ilk başta en fazla Pilot paketi alabilmektedirler.

Paketlerin kendini amorti süresi:

Pilot için: 299,95/5,50=55 gün

Basic için: 999,95/13,70=73 gün

Premium: 2999,95/50= 60 gün

Expert : 4999,95/97,22=52 gün

 

Pilot paketi alınca Basic ve Premium paketler satın alınabilir duruma gelmektedir.

 

 

Satın alma tüyolarımız ise şöyle:

http://cointellect.com/?code=32220416 adresinden üye olunuz.

Mümkünse Pilot paketi alınız…

Biz garanti kredi kartı ile aldık… sanal kart ile aldığımız için taksitlendirme yapamadık.

Gerçek kartınız ile alarak 6 aylık vade için %5 bir taksitlendirme ücreti ödeyerek daha rahat bir şekilde paketinizi alabilirsiniz. Burayı detaylandırırsak…

Pilot paketi http://cointellect.com/?code=32220416 adresinden üye olarak aldınız. Günlük geliriniz 5.5 euro… 30 gün için 150 euro yapar diyelim.

Satın alırken yaklaşık 850 tl ye aldınız. 6 taksite böldürdüğünüzde 900 tl olur, 900/6=150 tl aylık maliyetiniz olur.

150 euro bugün itibariyle 333 tl yapmaktadır. Yani her ay kredi kartı taksitinizi öder ve üzerine 183 tl paranız size kalır.

 

 

Bol bol referans linki veriyoruz, referans ile üye olmanız gerekiyor ve ayrıca referansınıza da %10 komisyon veriyor. Yani açık söylemek gerekirse bizim linkimizden üye olup paket alırsanız, paketinizin %10 tutarı kadar cointellect bize bakiye ekleyecektir.

Sizlere önerimiz http://cointellect.com/?code=32220416 adresinden bir paket alın, sonra kendi linkinizi arkadaşlarınıza paylaşın ve sizde kazanın…

Sorularınız olursa yorumdan yazarak bilgi alabilirsiniz.