Etiket arşivi: 550 hatası

Mail Hata Kodları ve Açıklamaları

Dil / Language Mail Hata Kodu / Mail Error Code Mail Hatası açıklaması / Mail Error Description
English 220 Service ready Error Description: This response is sent from the SMTP server when a remote SMTP client or host has successfully connected to the SMTP service.
Türkçe 220 Servis hazır Bu cevap uzak smtp sunucusu tarafından host ya da kullanıcının uzak smtp sunucusunun smtp servisine başarıyla bağlanıldığında alınır.
English 221 Service closing transmission channel Error Description: This response is sent from the server when the remote server/client has notified that it is closing the connection. You would commonly notice this command after a QUIT command was received.
Türkçe 221 Servisi iletim
kanalını kapatıyor
Bu cevap uzak smtp sunucusu ya da kullanıcı tarafından bağlantının sonlandırılması sırasında alınır. Bu cevabı sıkça QUIT komutundan sonra alırsınız.
English 250 Requested mail action okay, completed Error Description: This response indicates that a SMTP command was received by the server and successfully processed.
Türkçe İstenen posta eylemi
tamam, tamamlandı
Bu cevap SMTP komutunun sunucuya başarıyla ulaştığını ve tamamlandığını gösterir.
English 354 Start mail input; end with . Error Description: This response is sent by the SMTP server and instructs a remote SMTP server or client that the DATA command was accepted and that it can commence sending the actual message. A message consists of; [first the message headers],[CRLF].[CRLF] then [the actual message body],[CRLF].[CRLF]
Türkçe 354 Başlayan posta girişi ; ile biter. Bu cevap SMTP sunucusu tarafından gönderilen ve uzak bir SMTP sunucusu veya istemci talimatıyla DATA komutu kabul edildiğini gösterir ve fiili mesaj gönderimini başlatır.
English 421 Service not available, closing transmission channel Error Description: This response is sent by the SMTP server to a remote SMTP server or SMTP client to indicate that the MailEnable SMTP Server is currently unavailable.
Türkçe 421 Servis yok,
iletim kanalı kapatılıyor
Bu cevap Smtp sunucusuna bağlanmak yada Smtp istemcinin Mailenable Smtp sunucusu’nun şuanda kullanılamaz olduğunu göstermek için Smtp sunucusu tarafından gönderilir.
English 451 Requested action aborted: error in processing Error Description: This response is sent by the SMTP server to a remote SMTP Server or SMTP client to indicate that the MailEnable SMTP Server is currently unable to complete the transaction or command.
Türkçe 451 İstenen eylem
durduruldu: işlemede hata
Bu cevap Smtp sunucusuna bağlanmak için yada istemcinin mail enable Smtp sunucunun komut yada işlemin tamamlanmasına uygun olduğunu göstermek için Smtp sunucusu tarafından gönderilir. Bu hata için düzeltilmiş hata logları sık sık çok fazla bilgilendirme içerir.
English 451 Temporary server error. Please try again later. Error Description: This response is sent by the SMTP server to a remote SMTP Server or SMTP client to indicate that the MailEnable SMTP Server is currently unable to complete the transaction or command.
Türkçe 451 Geçici sunucu hatası.
Lütfen tekrar deneyiniz.
Bu cevap Smtp sunucusuna bağlanmak yada Smtp istemcinin
Mailenable Smtp sunucusu’nun şuanda kullanılamaz olduğunu göstermek için Smtp sunucusu tarafından gönderilir.
Bu hata için düzeltilmiş hata logları sık sık çok fazla bilgilendirme içerir.
English 451 Requested action
aborted:
This mail account
has sent too
many messages
in a short
amount of time.
Please try later.
Error Description: Means that the SMTP configuration setting to limit the quantity of messages sent per hour has been reached. The message sent in this instance has failed and will need to be retried by the client.
Türkçe 451 Talep edilen
eylem durduruldu.
Bu mail hesabından
kısa sürede
çok sayıda
mail gönderildi.
Lütfen tekrar
deneyiniz.
Saatlik gönderilen maillerin miktarını sınırlamak için sunucudan ayar yapılır. Bu defa gönderilen mail istemci tarafından yeniden denenmesi gerekecektir.
451 Çözümü: Bu özellik defaultta kaldırılabilir. Bunu gözden geçirebilir ve saatlik gönderim limitini arttırabilir yada domainin gönderim limitinin uygun olduğunu hatayı kabul edilebilir yapabilirsin. Mail enable profesyonel ve mail enable enterprise da bu işlem şu şekilde bulunabilir: http://www.mailenable.com/references.asp Post Office Restriction – Administration->Post Office configuration->Restrictions->Limit Maximum SMTP recipients Mailbox Restriction – Administration->Post Office actions->Create Mailbox->Restrictions->Limit SMTP usage to a maximum of ..
English 451 This server
employs greylisting
as a means of
reducing spam.
Please resend
e-mail shortly
This is the temporary error returned to a connecting server when they try to send to an address for the first time while the MailEnable Greylisting spam protection feature is enabled.
Türkçe 451 Bu sunucu
spam’ı azaltmanın
bir yolu olarak
Greylisting
kullanmaktadır.
Lütfen kısa bir
süre içinde
maili tekrar gönderin.
Greylist uygulamasında karşı mail sunucu ilk kez mail gönderdiğinde sunucu ip yi tanımadığından greylist spam koruması maili geri çevirecektir. Aynı mail belli bir süre sonunda ikinci defa gelir, sunucu bu defa maili kabul eder.
451 Çözümü: Bu özellik sunucudan kaldırılabilir yada gönderen ip adresi beyazlisteye eklenebilir. ip beyazlisteye eklenirse gelecek sefer gönderilen mail, ip kontrolü yapılmaksınız greylist uygulamasını kontrol eder.
English 451 The IP Address
you are sending
from was reported
as a source of spam.
Please contact
your e-mail
administrator.
Error Description: If a connecting IP has been found in a configured DNS blacklist then this error can be returned to the client and server.
Türkçe 451 Gönderdiğiniz
IP adresi spam
kaynağı olarak
rapor edildi.
Lütfen mail sunucu
yöneticisi ile
iletişime geçiniz.
Eğer yapılandırılmış ip adresi kara listede bulunursa sunucu yada istemci bu hatayı döndürebilir.
451 Çözüm: Bu sorunu çözmenin en iyi, konuyu ilgili yetkiye haber vererek ip adresinin kara listeden kaldırılmasını sağlamaktır.
English 451 ESMTP MailEnable
Service temporarily
refused connection
at [time] from IP
[xxx.xxx.xxx.xxx]
because the server
is too busy
Error Description: When the SMTP service inbound connection limit is reached the service will reply with this temporary error.
Türkçe Mail enable smtp
sunucusu
XXX.XXX.XXX.XXX
ip den gelen
bağlantıyı
server çok fazla
yoğun olduğundan
dolayı geçiçi olarak
reddetti.
Smtp servisinde gelen bağlantı limiti aşılırsa, servis bu geçici hatayı döndürecektir.
English 451 ESMTP MailEnable
Service temporarily
refused connection at
[time] from IP
(xxx.xxx.xxx.xxx)
because of policy
violation
Error Description: This response is sent by the SMTP server when the connecting IP address is registered in the internal IP abuse register
Türkçe 451 Mail enable smtp
sunucusu (.. .. .. ..)
ip den gelen bağlantıyı
politika ihlali
gerekçesi ile reddetti.
Bu cevap Smtp sunucusu tarafından eğer ip adresi kötüye kullanılmış şeklinde kayıt edilip sicile işlenmişse gönderilir.
English 452 Too many
recipients
Error Description: Means that the SMTP configuration setting to limit the inbound recipients per transaction or message has been exceeded.
Türkçe 452 Çok sayıda
alıcı
Smtp yapılandırma ayarlarında sınırlandırılmış olan işlem veya mail başına gelen alıcıların sınırlamasının aşılması sonucu alınan bir hatadır.
English 452 You are not
permitted to send
to remote domains
When this error is shown in the client and/or logs it means that the internal MailEnable configuration setting to limit a mailbox, post office or server has been enabled
Türkçe 452 Domainlere
erişim gönderimine
izin verilmedi
Müşteri loglarından kontrol edildiğinde bu hata ile karşılaşılıyorsa
mailboxda limit olduğu anlamına gelir.Postoffice yada server’da
bu enable edilebilir ama default olarak bu ayar enable edilmemiştir.
Bir hesaptaki tek kullanıcı yada tüm kullanıcılar yada sunucudaki
tüm hesaplarda bu ayar enable edilebilir. Bu hata alındığında sunucuda
mailbox limit ayarları değiştirilebilir.
English 500 Message rejected
because it contains
links to an IP address
that is blacklisted
Error Description: As a message is being received the SMTP service will resolve
links in the message and check these against the configured blacklist.
If the destination IP from the resolve is listed in a configured blacklist
the message will be rejected with this error.
Türkçe 500 ip adresi kara
liste’de bulunduğundan
dolayı mail
gönderimi
reddedildi.
Bir mesaj alındığında SMTP hizmeti mesajda bağlantıları çözer,ve kara liste’de
olup olmadığı kontrol eder. eğer ip kara listede çözümlenirse mesaj bu hata ile
reddedilir. çözümü için sunucuda kara listede bulunan ip çıkartılır
ve beyaz listeye eklenir.
English 501 Syntax error
in parameters or
arguments
Error Description: This error means that the remote server is
sending incorrect commands through to the server. Often
this can occur when the message contains a line that is too
long and as such cannot be read by the MailEnable SMTP service.
Türkçe 501 Parametre
veya argümanlar
dizimi hatası
Bu hatanın anlamı, uzakmasaüstü servera doğru olmayan komutlar gönderir. Mesaj çoğu zaman uzun olduğundan dolayı mail enable smtp hizmeti tarafından okunamaz.
English 501 Invalid Address Error Description: This error means that the address format used in the sending client is not correct. Usually this is checked in a standard retail client but when using scripts or web pages it may not be the case.
Türkçe 501 hatalı adres bu hata adres formatında doğru olmayan karakterler kullanılırsa alınır. Genellikle bu standart durumlarda istemci tarafından kontrol edilir,
ancak komut veya web sayfalarını kullanırken böyle olmayabilir.
e-posta adresi oluşturmak için küçük harf karakterleri, sayılar
ve alt çizgi kullanmalısınız.
English 501 Your domain
does not seem to be
valid, Could not
find MX record
for your domain.
Error Description: This error means that the sending email address contains a domain that is not a registered domain name
Türkçe 501 domain düzgün
gözükmüyor.
Domain in mx
kayıtları bulunamadı
hatanın anlamı, mail gönderen domain kayıt edilmeyen bir domaindir.(reg edilmemişse)
English 502 Command not
implemented
Error Description: This error means the remote client or server is trying to send a command that is not supported by the SMTP service
Türkçe 502 Komut Uygulanmadı Smtp servisi tarafından desteklenemeyen bir komut gönderdiğinde alınan bir hata mesajıdır.
English 503 Bad sequence
of Commands
Error Description: The error means that the remote client has sent a command to the server that is not in the correct and recognised order for the SMTP service.
Türkçe 503 hatalı
komutlar dizisi
Hata uzak istemci SMTP hizmeti için doğru ve tanınanbir komut gönderilmediği anlamına gelmektedir.
English 503 Bad sequence of
commands.
You must specify
the recipients
of a message
before you can
send it
Error Description: The error means that a client or server has tried to send a message to the MailEnable SMTP service without the presence of or a correct SMTP address in the TO, CC or BCC field.
Türkçe 503 Hatalı komutlar
dizisi. Mail
gönderiminden
önce alıcıları
belirtmelisiniz
TO, CC veya BCC alanında doğru bir smtp adresi olmadan mail gönderimi yapmaya çalıştığında alınan bir hatadır.
English 503 Bad sequence of
commands.  Could
not process DATA
command when in
this state
Error Description: The error means that a client or server has tried to send a message to the MailEnable SMTP service but has sent the DATA command out of sequence.
Türkçe 503 Hatalı komut
dizisi. Bu durumda
DATA komutu işlenemez
Hatanın anlamı, alıcı yada sunucu mesajı göndermeyi dener mail enable SMTP servisine, ama sonucun dışında bir DATA komutu gönderir.
English 503 Bad sequence
of commands.
Could not process
RCPT command
when in this state
The error means that a client or server has tried to send a message to the MailEnable SMTP service but has sent the RCPT TO command out of sequence.
Türkçe 503 Hatalı komut
dizisi. Bu durumda
RCPT komutu
işlenemez
Hatanın anlamı, alıcı yada sunucu mesajı göndermeyi dener mail enable SMTP servisine, ama sonucun dışında bir RCTP komutu gönderir.
English 503 This mail server
requires authentication
when attempting
to send to a
non-local e-mail
address.  Please check
your mail client
settings or contact
your administrator
to verify that the
domain or address
is defined for
this server.
Error Description: This error means that the server
or client has connected to the MailEnable SMTP
service but has not entered a RCPT TO mail address
that exists on the server but the domain for the
incorrect address does reside on the server.
The order of checks in this situation are;

1. Does the domain exist on the server (Yes)
2. Does the address exist in the address-map.tab file or table on the server(No)
3. Has the client authenticated. (Due to earlier No at 2 this check has not occurred.

Türkçe 503 Yerel olmayan
bir e-posta adresine
gönderim yapmaya
çalışırken bu posta
sunucusu kimlik
doğrulaması
gerektiriyor. Posta
istemcisi ayarlarınızı
kontrol edin veya etki
veya adres bu sunucu
için tanımlandığını
doğrulamak için
yöneticinize başvurun
Hatanın anlamı; Server yada alıcı Mailenable SMTP servisine bağlanmaya çalışır,Mail adresi server da olmadığından RCTP yi giremez Ama domain hatalı olmasına rağmen sunucuda bulunur. bu durumu kontrol etmenin yöntemleri;
1)Domain Sunucuda Mevcut değil mi ?
2)Sunucu üzerinde adres-map.tab dosyası veya tablo var mı?
3)İstemci Doğrulandı mı?
English 503 Too many
invalid commands
were received.
Terminating Session
Error Description: This error means that the threshold of the MailEnable SMTP security feature has been reached for too many invalid or unrecognized commands sent to the server.
Türkçe 503 Çok sayıda
geçersiz komutlar
alındı??.
Oturumu sonlandırdı
Bu hata; MailEnable SMTP güvenlik özelliğinin başlangıçtaki sunucuya gönderilen çok sayıda geçersiz veya bilinmeyen komutlar için ulaşılmış demektir.
English 504 Access to this
user account
has been denied
by the mail
administrator
Error Description: When this error is returned to a client it means that the mailbox has been configured by an administrator to not allow authentication.
Enterprise users may have a mailbox placed into this reject authentication status if the mailbox reaches the Server Password Policy lockout limit.
Türkçe 504 Bu kullanıcı
hesabı için erişim,
posta yöneticiniz
tarafından reddedildi
Bu hata, bir istemciye döndürüldüğü zaman posta kutusu kimlik doğrulama için bir yönetici tarafından yapılandırılmış demektir. Kurumsal kullanıcılar posta kutusu Server Password Policy kilit sınıra ulaşırsa, bu, içine yerleştirilen bir posta kutusu kimlik doğrulama durumunu reddetmiş olabilir.
English 504 User account
has been disabled
by the mail
administrator
Error Description: When this error is returned to a client it means that the mailbox has been configured by an administrator to not allow authentication.
Enterprise users may have a mailbox placed into this reject authentication status if the mailbox reaches the Server Password Policy lockout limit.
Türkçe 504 Kullanıcı hesabı
posta yöneticiniz
tarafından devre
dışı bırakıldı
Bu hata, bir istemciye döndürüldüğü zaman posta kutusu kimlik izini için bir yönetici tarafından yapılandırılmış demektir. Kurumsal kullanıcılar posta kutusu Server Password Policy kilit sınıra ulaşırsa, bu içine yerleştirilen bir posta kutusu kimlik doğrulama durumunu reddetmiş olabilir.
English 550 Requested
action not taken:
mailbox unavailable
or not local
Error Description: This error means that the server or client has connected to the MailEnable SMTP service but has not entered a RCPT TO mail address or domain that exists on the server.  The address is checked in the local configuration files in particular the address-map.tab file or database table.
Türkçe 550 İstenen eylem
yapılmadı: Posta
kutusu kullanılamıyor
veya yerel değil
Bu hata, sunucu veya istemci MailEnable SMTP servisine bağlı ama adresini veya sunucuda etki alanını RCPT ye girmedi demektir. Adres map.tab dosyası veya veritabanı tablosu özellikle yerel yapılandırma dosyaları kontrol edebilir.
English 550 Requested
action not taken.
The domain you
are sending from
is not permitted
to access this
server.
Error Description: When this error is returned to a client it means that the domain has been blocked from sending to any address in the receiving post office
Türkçe 550 İstenen eylem yapılmadı. Gönderim yaptığınız domainin bu sunucuya erişim izni yok. Bu hata, bir istemci döndürüldüğü zaman alıcı herhangi bir adrese mail gönderiminin bloke edildiği anlamına gelir.
English 550 This mail
server requires
authentication
(0) when attempting
to send via
this SMTP (submission)
port
Error Description:  When this error is received it means that the MailEnable server SMTP service has been configured to force all inbound connections to authenticate
Türkçe 550 Bu SMTP (gönderme)
bağlantı noktası
üzerinden göndermeye
çalışırken bu posta
sunucusu (0) kimlik
doğrulaması gerektirir
Bu hata alındığında MailEnable sunucusu SMTP hizmeti kimlik doğrulaması için tüm gelen bağlantıları zorlamak için yapılandırılmış demektir.
English 551 This mail server
requires authentication
before sending
mail from a locally
hosted domain.
Please reconfigure
your mail client to
authenticate before
sending mail.
Error Description: This error means that the server or client has connected to the MailEnable SMTP service using a locally hosted sender address but has not authenticated
Türkçe 551 Bu posta sunucusu
yerel olarak
barındırılan etki
alanından posta
göndermeden önce
kimlik doğrulaması
gerektirir. Posta
göndermeden önce
lütfen yeniden kimlik
doğrulaması yapın
Bu hata, sunucu veya istemci yerel olarak barındırılan gönderici adresini kullanarak MailEnable SMTP servisine bağlı ancak doğrulanmamış demektir.
English 551 Sender address
is not valid
for your login.
Check your email
program settings
Error Description: This error is returned when a client is connecting to relay through the MailEnable server and has authenticated with a correct mailbox address but in the sender field of the mailbox the address does not match
Türkçe 551 Gönderenin adresi
giriş için geçerli
değildir. E-posta
program ayarlarını
kontrol edin
Bu hata, bir istemci MailEnable sunucu üzerinden bağlanırken döndürülür ve doğru bir posta kutusu adresi ile doğrulanmış ancak posta kutusunun gönderen alanına adresi uyuşmuyorsa doğrulanmıştır.
English 552 Message size
exceeds fixed
maximum message
size
Error Description: This error is displayed when either the configured SMTP inbound or outbound limit has been exceeded.
Türkçe 552 Mesaj boyutu
sabit maksimum
mesaj boyutu aşıyor
Yapılandırılmış SMTP gelen veya giden sınırı da aşıldığında bu hata görüntülenir.
English 554 The IP address
of the sender
(xxx.xxx.xxx.xxx)
was found in a
DNS blacklist
database and
was therefore
refused
Error Description: This error means that an inbound connection has been detected as being listed in one of your configured DNS blacklists within the SMTP options
Türkçe 554 Gönderici
(xxx.xxx.xxx.xxx)
IP adresi DNS kara
liste veritabanında
bulunduğu için
reddedildi
Bu hata, bir gelen bağlantı SMTP seçenekler içinde yapılandırılmış DNS kara listenin birinde tespit edilmiş demektir.
English 554 The IP address
of the sender
(xxx.xxx.xxx.xxx)
does not match the
SPF record for
the sender domain
Error Description: This error correlates to the SPF checking feature within the MailEnable SMTP service settings.  The SPF feature checks for a valid SPF record to be configured in DNS and then acts on this according to your actions configured in the SPF feature within ME Admin MMC.
Türkçe 554 Gönderici
(xxx.xxx.xxx.xxx)
IP adresi gönderici
etki alanı için
SPF kaydı eşleşmiyor
Bu hata MailEnable SMTP servis ayarları içinde SPF kontrol özelliği ile ilişkilendirilir Sonra SPF özelliği DNS konfigüre edilebilir geçerli bir SPF kaydı denetler ve ME Yönetici MMC içinde SPF özelliği yapılandırılmış eylemleregöre hareket eder.