Etiket arşivi: kiriş güçlendirme

Depreme Karşı Karbon Elyaf Bina Güçlendirme

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak yaşadığımız deprem felaketinden sonra eski güvensiz yapıların bir an önce yenilenmesi konusuyla beraber güçlendirme konuları da gündeme gelmeye başladı.

Hem kolaylığı hem de çok fazla duvar kırmadan yapılabilen güçlendirme yöntemi olan karbon elyaf güçlendirme yöntemi bir süredir herkesin ilgisini çekiyor. Oysa ki uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde bu yöntem kullanılmakta.

Ülkemizde en bilindik test bir süre önce tv kanallarında haberlerde de gösterilen eş iki yapıya uygulanan aşağıdaki testtir

Birebir aynı yapılar aynı sarsıntıya maruz kalırken karbon elyaf veya diğer adıyla karbon fiber güçlendirme yapılan yapı ayakta kalırken, diğer yapı yıkılmıştır.

Burada kullanılan FRP (Fiber Reinforced Polymers) fiberle (liflerle) güçlendirilmiş polimer reçine yani kompozit bir malzemedir. CFRP, CFRM kompozit malzeme ile güçlendirme sistemi betonarme, beton, taş, tuğla, çelik, ahşap bütün yapı elemanlarına dıştan kolaylıkla uygulanan yapısal güçlendirme malzemesidir.

Uygulama için öncelikle uygulanacak beton yüzeyi tamamen temizlenmeli ve yüzey üzerindeki tozlardan arındırılmalıdır.

Beton yüzeyde bulunan bütün boşluklar kapatılmalı, gerekiyorsa önce açılan yerlerde korozyon temizlenmeli, aderans arttırıcı ve tamir harcı ile onarımlar yapılıp, düz bir yüzey elde edilmelidir.

Uygulama için beton yüzeyin tamamına astar sürülmeli ve astar vurulan yüzey yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra üzerine 1 kat epoksi uygulaması yapılmalıdır.

Epoksi uygulaması yapılan yüzeye CFRP sargılar rulo yardımıyla tamamen yapıştırılmalı ve üzerine 1 kat epoksi uygulanmalıdır. Tüm katlar için işlem her kat için ayrı ayrı yapılmalı ve son kat CFRP sargı işlemi tamamlandıktan sonra üzerine epoksi sürülüp üzerine silis kumu atılmalıdır.

Karbon elyaf sert bir reçine veya plastik gibi bir bağlayıcı polimer ile kullanıldığında, sağlamlık / ağırlık oranı çelik veya alüminyumdan çok daha yüksektir.

Bu güçlendirme işlemi için genelde tercih edilen durumlar şunlardır:

-Projeye uygun olmayan yapılar
-Malzeme kalitesi düşük yapılar
-Deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılar
-Zemin etüdleri doğru yapılmamış yapılar
-Kolon veya kiriş eksiltilmiş yapılar