Etiket arşivi: proje yönetim danışmanlığı

Proje Yönetim Eğitim ve Danışmanlığı

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

1)      Projeleri “yönetmek” ne fayda sağlar?

Kurumlar stratejik hedeflerine operasyonlarını ve projeleri hayata geçirerek ulaşırlar. Operasyonlar şirketin hayati fonksiyonlarını besleyen kaynakları yaratırlar. Projeler ise (program ve portföy yönetimi ile birlikte) katma değer yaratırlar. Örneğin üretim operasyonel bir konu iken yeni ürün geliştirme bir projedir. Üretimden gelen gelirin bir kısmı yeni ürün geliştirme projelerine ayrılarak kurumun daha ileriye, rekabetçi olması amaçlanır.   Bu tip projelerini “yöneten” kurumlar ile “yönetmeyen” kurumlar arasında bariz performans farkları oluşur. Yeni ürün geliştirme projelerini yönetmeyen (sadece ürün geliştiren – anahtar kelime yönetmek) bir firma örneğin senede bir yeni ürün geliştirirken, projelerini “yöneten” kurum, süreci kontrol edebildiği için, süreci iyileştirme imkanlarına sahip olacak ve dolayısı ile yılda iki veya üç ürün üretebilecektir.

2)      Proje Yönetiminin belli bir standardı var mıdır?

Proje yönetimi inşaat sektöründen doğmuş olan bir yönetim bilimidir. Proje yönetiminde standart oluşturmaya yönelik çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bu bağlamda 1969 yılında kurulan PMI® çeşitli çalışmalar neticesinde dünyada yaygın olarak kabul gören jenerik proje yönetim standartlarını oluşturmuş ve PMBoK (Project Management Body of Knowledge) adı altında yayınlamıştır. 2012 yılında ise uzun süren çalışmalar neticesinde ISO (Uluslararası Standartlar Kurumu) 21500 numaralı Proje Yönetim standardını yayınlamıştır. Halen PMI®, bireyleri proje yönetimi konusunda sertifikalandırırken ISO 21500 ise kurumsal standartlar olarak benimsenmeye başlamıştır. Her iki yaklaşım birbiri ile büyük ölçüde örtüşmektedir.

3)      Standart ile Metodoloji arasında ne fark vardır?

Standart bir normlar bütünüdür. Örneğin PMI tarafından belirlenen proje yönetim standardında proje döngüsü bir başlangıcı, planlaması, uygulaması, sonu ile izleme ve kontrolden oluşan bir döngü olarak tanımlanır. Oysa Metodoloji ise ilgili kuruma özel, o kurumun dinamiklerini de içerecek şekilde uygulama yaklaşımını belirler. Örneğin İngiliz Devleti tarafından geliştirilen Prince II, veya yeni ürün geliştirmede yaygın olarak kullanılan Stage&Gate, inşaat projelerinde kullanılan şelale metodolojisi yada yazılım projelerinde kullanılan Agile gibi metodolojiler ile PMI standartları birbirine alternatif değil, birbirini bütünleyen unsurlardır. Bu iki kavramın doğru anlaşılması, kurumun doğru bir model geliştirmesinde son derece önemlidir.

4)      PMO ne demektir, görevi nedir?

PMO, Project Management Office (Proje Yönetim Ofisi)’nin kısaltılmışıdır. PMO’ların birincil görevi organizasyonlarda proje ve programlarda yönetişimi (Governance) sağlamaktır. Bir birim içinde kurulabileceği gibi (IT PMO, yada Marketing PMO) şirket seviyesinde (Enterprise PMO) oluşturulabilir. Bu bağlamda, seviyesine göre kurumun/departmanın proje yönetim metodolojisinin hazırlanması ve devreye alınması, projeler arası önceliklendirmelerin yapılması, üst yönetimi projelerin konsolide raporlamalarının gerçekleştirilmesi, proje yönetim kültürünün yaygınlaştırılması, proje yöneticileri yetkinlik çalışmaları, proje yönetim yazılımlarının seçimi ve uygulama alınması gibi konular PMO’nun çalışma alanına girer. Ayrıca tüm şirketi ilgilendiren projelerin bu ofis tarafından yönetilmesi uygun olmaktadır. Ancak kurumdaki tüm proje yöneticilerinin bu ofis bünyesinde görev alması kaynak kullanımında önemli sıkıntılar doğurmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse kurumlarda insan kaynağını “yönetmek” her yöneticinin görevidir. Ancak insan kaynaklarına yönelik politika, sistem ve prosedürleri belirlemek ve iyileştirmek insan kaynakları departmanının görevidir. PMO da benzer bir şekilde PPPY konusunda sistemi ve kültürü iyileştirmeye odaklıdır, projeleri yönetmeye değil. Projeleri ise bölümler içinde yer alan PPPY yetkinliğine sahip çalışanların, PMO’nun belirlediği metodlar ve yaklaşımlar çerçevesinde, yönetmesi uygundur.

5)      Proje yönetimi konusunda bilgisayar destekli çözümler mevcut mudur?

Evet! Bu konuda bir çok yazılım, çözüm mevcuttur. Bu çözümlerin içine kurumun bulunduğu bir çok ülkedeki proje yöneticileri tarafından ortak kullanılan çoklu dil, çoklu para birimi desteklerine sahip kurum (enterprise) seviyesinde kullanabileceği çözümler olduğu gibi (www.ca.com gibi) sadece daha küçük sadece bir departman tarafından yada bir proje özelinde kullanılabilecek çok daha düşük maliyetli çözümler de (www.easyprojects.net gibi) mevcuttur. Buradaki en önemli konu bünyeye, proje tipine ve kurumun bu konudaki olgunluk seviyesine en uygun çözümü seçmektir. Başka bir değişle dünyanın en iyi yarış otomobili, sürücüsünü dünyanın en iyi yarış pilotu yapmaz! Bu kriterlere dikkat etmeden gerçekleşen yatırımlar, hem organizasyonun gereğinden fazla finansal ve insan gücü konusunda boşa efor sarf etmesine, hem de kurum çalışanları arasında önemli ölçüde memnuniyetsizliğe, motivasyon düşüklüğüne ve hayal kırıklığına neden olur.

6)      Nasıl PMP Olunur?

Bilişimden inşaata, finans sektöründen ilaç sektörüne kadar günümüzde her alanda projelerin ve proje yönetiminin önemi hızla artmakta. Proje yönetimi kavramı artık kendi başına bir uzmanlık alanı ve meslek niteliği taşıyor.

Proje yönetimi alanında çalışan veya mesleğinde bir şekilde projelerin içinde yer alan herkesin ortak bir dil konuşmak adına, ortak bir bilgi birikimine ihtiyacı doğdu. Bu yüzden de sertifikaya sahip olmak da bu bilgi birikimine belli bir seviyede sahip olunduğunun bir işareti olduğundan, en az bu bilgiye sahip olmak kadar önemli bir kavramdır.

PMP sertifikası, proje yönetim uzmanlık alanında en geçerli olan, kabul görmüş bir lisans diploması niteliğindedir. Bu sertifikayı edinmek için belirlenen kriterlere sahip olmanız ve sınavı geçmeniz gerekiyor. Bu konuda daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

7)      PMP Sertifikası Kimler İçindir?

PMP sertifikasının hedef kitlesi, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı takdirde, Proje Yönetimi Sertifikası almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.

 • Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)
 • Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
 • Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler; PMP® olmayı hedefleyenler
 • Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar
 • Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firma yöneticileri.
 • Yeni bir meslek edinmek isteyenler
 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

8)      Proje Yönetimi Metodolojisi Ne Kadar Eskiye Dayanmaktadır?

Proje yönetimi tarihin ilk medeniyetlerinden itibaren uygulanmıştır. 19. yüzyıla kadar inşaat mühendisliği projeleri genellikle mimar ve mühendislerin kendileri tarafından yönetilmiştir. 1950’lerden itibaren organizasyonlar karmaşık mühendislik projeleri için proje yönetimi araç ve tekniklerini kullanmaya başlamışlardır.

Bir disiplin olarak proje yönetimi, inşaat, mühendislik ve ağır savunma aktivitelerinin uygulamalarından geliştirilmiştir. Proje yönetiminin en önemli fikir babalarından biri, Gantt çizelgesini tasarlamış olması ile ünlü olan Henry Gantt’tır. Diğer bir önemli fikir babası ise proje yönetiminde 5 yönetim fonksiyonunu kullanan Henri Fayol’dur.

1950’li yıllar, temel mühendislik alanlarının birlikte yürütüldüğü modern proje yönetimi döneminin başlangıcını oluşturmuştur. Proje yönetimi disiplini mühendislik modeli üzerine kurulu yönetim disiplininden ayrı bir disiplin olarak tanınmaya başlanmıştır. 1950’li yıllara kadar projeler resmi olmayan araçlar ve teknikler ile yürütülüyordu, Gantt çizelgesi de proje yönetiminden bağımsız özel amaçlar için kullanılıyordu. Bu dönemde ayrıca iki matematiksel proje zamanlama tekniği geliştirilmiştir. Kritik Yol Yöntemi, tesis bakımı projelerini yönetmek için DuPont ve Remington Rand Şirketleri tarafından geliştirilmiştir. Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) ise Amerikan Donanması’nın bir deniz altı programı sırasında Booz Allen Hamilton tarafından geliştirilmiştir. Bu matematiksel teknikler hızla özel girişimlere de yayılmıştır. Proje zamanlama modelleri geliştirilirken, aynı zamanda proje maliyeti tahmini, maliyet yönetimi ve mühendislik ekonomisi gibi alanlar için teknoloji oluşmaktaydı.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

bilgi@gbmc-turkey.com

Proje Yönetim Danışmanlığı

Global Business Management Consultants, Proje, Program ve Portföy Yönetimi (PPPY) eğitim ve danışmanlığı konularında uzmanlaşmış, seçkin ve uluslararası bir danışmanlık firmasıdır. Houston’da Dr. Thomas Johns liderliğinde 1985 yılında kurulan GBMC, halen konusunda uzman danışmanlar ile Houston (Genel Merkez ve Amerika Kıtası Operasyonları), Brüksel (Avrupa Merkezi), İstanbul (Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Merkezi), Riyad (Körfez Ülkeleri Merkezi) ve Singapur (Uzak Doğu Merkezi) ofislerinden tüm dünyada danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. GBMC kadrosundaki uzman danışmanlar birbirinden farklı proje yönetimi alanlarında ve ülkelerde görev almaktadırlar.

1

GBMC, dünyanın önde gelen organizasyonları ile proje, program ve portföy yönetimi konularında zor ve az rastlanır organizasyonel gelişim sorunlarının üstesinden gelmede tepe yöneticilerle birlikte çalışmaktadır. GBMC danışmanları, organizasyonun her düzeyindeki özel ihtiyaçlara karşılık veren uygun danışmanlık ve/veya proje yönetimi eğitimini tasarlamakta ve oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, yeni yöneticilere proje yönetim araç ve tekniklerinin tanıtılması kadar temel veya şirketin gerçek bir proje temelli şirket olmaya geçişine yardım etmek kadar karmaşık olabilir.

Global Proje Yönetimine verilen önem; tutarlı, ve küresel temelde organizasyonun her düzeyindeki çapraz-işlevsel proje yönetimi uygulaması, GBMC’nin özelliğidir. GBMC’nin proje yönetimi yaklaşımı, önde gelen firmalar ve devlet kuruluşları tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

1986 yılından bu yana NASA ile birlikte çalışmakta olup NASA Akademisi’nin Program ve Proje Yönetimi İnisiyatifi’nin (PPMI) ayrılmaz bir parçası olan GBMC, University of Houston, Singapure Instutute of Management, Hong Kong Management Association, ve Helennic American Union ile Proje Yönetiminde “Centre of Excellence” kurmuştur. GBMC danışmanları merkezlerde, şirketlerden başlangıç düzeyinden, ileri ve yönetici düzeylerine kadar değişen bir portföyde proje yönetimi eğitimleri de vermektedir. Bu insan harmanı global anlamda eşi bulunmaz bir proje yönetimi deneyimine ilişkin tartışma ortamı yaratmakta ve çok uluslu organizasyonlarda yaşanan kültürler arası sorunlara da dikkat çekmektedir.

Global Business Management Consultants, Proje, Program ve Portföy Yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası bir firmadır. Merkezi Houston, ABD’de bulunan firma 1985 yılında kurulmuş olup, halen Houston, Brüksel, İstanbul, Singapur, Riyad ofisleri üzerinden yaklaşık 55 ülkede faaliyet göstermektedir.

GBMC danışmanları proje, program ve portföy yönetiminde, farklı iş alanlarında, farklı ülke ve kültürlerde deneyim sahibi kişilerden oluşmaktadır. Bu yoğun bilgi birikimi, GBMC’yi kendi konusunda dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından biri yapmaktadır.

PMI nezdinde R.E.P. ve R.C.P. olarak kayıtlı olan GBMC yılda ortalama, irili ufaklı 400 çalışmayı hayata geçirmektedir. GBMC’nin müşterileri ile ortalama çalışma süresi 6 yıldır.

GBMC, projeler yöneten kurumların en zor ve az rastlanır organizasyonel gelişim sorunlarının üstesinden gelirken tepe yönetim ile birlikte çalışmaktadır. Tüm çalışmalar kurumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Bu çalışmalar, yöneticilere proje yönetim araç ve tekniklerinin tanıtılması gibi çok temel bir seviyede olabildiği gibi kurumun gerçek bir proje temelli şirket olmaya geçişini sağlamak kadar karmaşık olabilir.

Müşterilerinin;

 • Proje yönetiminde olgunluk seviyesini yükselten,
 • Yatırımların katma değerini ve geri dönüşünü dikkate alan yaklaşım sergileyen ve,
 • Proje, program, portföy yönetimi ile ilgili tüm konularda destek veren,
  GBMC, projelerin etkin ve verimli yönetimi ile kurumların performansını artırmayı hedeflemektedir.

GBMC hakkında daha fazla bilgi için e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

 

İnceleme ve Değerlendirme

Profesyonel Gelişim

 • Mevcut durum analizi, olması gerekenin geliştirilmesi
 • Planlama ve değişim sürecinin yönetimi
 • Farklı araçlar ile müşteri ihtiyaçlarına göre uyulama;
 • Proje Yönetim İnceleme Envanteri (PM Assessment Inventory);
 • Organizasyonel Destek;
 • PY Olgunluk Ölçümü, Fark Analizi;
 • Proje Denetimi/Proje Sağlık Ölçümü
 • PMI REP ve RCP
 • Farklı şekillerde uygulama (sınıf içi eğitim, CD/DVD, E-learning)
 • Müşterinin mevcut uygulamaları ile entegre
 • GBMC kurumsal müşterileri tarafından kendi içlerinde uygulanmak üzere eğitim tasarlanması

Koçluk, Mentorluk ve Süreç Yönetimi

Metodoloji ve Araçlar

 • Tek başına profesyonel gelişim genelde yeterli olmamaktadır. Uygulayıcılar sıklıkla gerçek hayatta takip ve destek, doğal koordinasyon, harici bilgiye ve bazı konularda ilave kaynak ihtiyacı duymaktadırlar. GBMC danışmanları, müşteriye uygun esnek çözümler geliştirerek gerçek proje ve program süreçleri üzerinde uygulamalar ile proje ve program yöneticilerine koçluk ve mentorluk hizmeti vermektedir.
 • Yönetişim, süreç, prosedür, şablon ve araçlarının tasarlanması, geliştirilmesi, uygulamaya alınması
 • Global kabul gören standartlar, uygulama ve referanslar
 • Esnek yaklaşımlar
 • Danışmanlık, kavram ve tanımların oluşturulması,
 • Geliştirmede sürece dahil olma, koordinasyon, doğrulama ve onaylama
 • Uygulamaya geçiş

Teknoloji ve Otomasyon

PMO Geliştirme

 • Proje yönetiminde belli bir olgunluk seviyesine gelen kurumlarda GBMC danışmanları Proje ve Program çözümlerinin seçiminde uygulanmaya alınmasına ve kurum çalışan ve yöneticileri tarafından benimsenmesine kadar tüm süreçte danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 • PMO’nun (proje, program ve portföy yönetimi seviyesinde) geliştirilmesi ilgili politika, süreç ve prosedürleri oluşturarak:
 • Projelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, filtrelenmesi ve seçimi
 • Proje ve programların bireysel ve portföy seviyesinde gözden geçirilmesi
 • Portföylerdeki yüke göre kaynak planlama ve kapasite yönetimi
 • Proje yönetim uygulamalarında geçiş, süreklilik uygulamaları
 • Sorunlu projelerde projenin geri kazanılmasından yada kapatılmasına kadar tüm süreçte destek sağlanması

Proje Yönetimi Eğitimi

Global Business Management Consultants, Nasa, Apple, Siemens, Airbus, Coca Cola, Sony, Intel, Hp, Lukoil, Total, Arçelik, GoodYear, Vestel, Pfizer ve benzeri Dünya‘nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına “Proje Yönetimi” alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Proje yönetimi eğitim hizmetlerimiz, PMI® başta olmak üzere çeşitli proje yönetim metodolojilerinin şirket kültürüne uygun şekilde yerleştirilmesi ve proje yönetim süreçlerinde destek sağlanması şeklinde ilerlemektedir.

Proje yönetimi eğitim hizmetlerimizi çeşitli sektörlerde deneyimli, PMP® ve uzmanlıkları dahilinde sertifikalara sahip proje yöneticisi uzman eğitmenlerimizle sürdürmekteyiz. Projelerinizin yönetimine destek olmak, zayıf olduğunuz alanları güçlendirmek, uluslar arası geçerliliği olan PMI® metodolojisini şirketinizde yerleştirmek ve geliştirmek için yanınızdayız.

Eğitim hizmetlerimiz tüm sektör firmalarına proje yönetimi yararlarını anlatmak, proje yönetimi süreçleri ve sistematiğine işlerini adapte ederek ile daha yüksek ticari kazanç ve firmalarına değer katmak konusu temelindedir.

Proje odaklı çalışma prensiplerinin kurumsal kültüre yerleştirilmesi, avantajlarının üst yönetime doğru bir şekilde açıklanarak kabulünün sağlanması, yönetimce bu işleyişin benimsenmesi ve desteklenmesi, devamında da şirket organizasyon yapısının bu prensiplere uygun olarak yapılandırılıp sürekliliğinin sağlanması yönünde eğitimler verilmesi konusunda uzman danışman ve eğitmenlere sahibiz.

Proje yönetim metodlarının, geleneksel yöntemlere göre artılarının firmaya sağlayacağı kazanç, hızlı büyüme, hata payının azalması, gereksiz kaynak kullanımının azaltılması, her noktada ölçülebilir ve raporlanabilir bilgi akışı sağlanması, sistem odaklı işleyişe sahip hızlı bu yapı oluşturulması sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Bu doğrultuda değişik sektörler ve ölçeklerde kurumlar için proje yönetim eğitim ve proje yönetim danışmanlık alan ve hedeflerimiz şunlardır :

 • Kurum içerisinde proje yönetimi olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, proje gereksinim analizleri ile proje yönetimi metodolojileri geliştirerek, proje bazlı çalışma yapısının kurum kültürüne yerleştirilmesi
 • Proje yönetim prensiplerinin avantajlarının üst yönetime açıklanarak kabul edilmesinin sağlanması ardından da proje ofisi kurulum ve metodoloji geliştirme sürecinde danışmanlık
 • Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi
 • Proje kaynakları değerlendirme danışmanlığı ile projelere kaynak sağlayan yetkinlik merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının oluşturulması
 • Proje ofisinin kurulması ardından ofis organizasyonu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm proje paydaşlarına yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi, proje yöneticisi seçimi ve değerlendirilmesi danışmanlığı
 • Proje açılış, kapanış aktivitelerinin eğitim ve uygulaması, proje zaman planlama danışmanlığı ile süreçlerin ve prosedürlerinin belirlenip, benimsetilmesi
 • Proje kontrol danışmanlığı ile proje kalite kontrol uygulamaları
 • Proje yönetimi araç ve yazılımı (MS Project, CA Clarity, Logic Software Easy Projects, Oracle Primavera, IBM PPM, HP PPM, …vb) seçim, uygulama eğitim ve danışmanlığı
 • Agile eğitim ve danışmanlığı, Çevik proje eğitim ve danışmanlığı, Scrum eğitim ve danışmanlığı

 

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

İLETİŞİM

bilgi@gbmc-turkey.com
+905384408922

 

 

 

 

Proje Yönetim Danışmanlığı

Global Business Management Consultants, Nasa, Apple, Siemens, Airbus, Coca Cola, Sony, Intel, Hp, Lukoil, Total, Arçelik, GoodYear, Vestel, Pfizer ve benzeri Dünya‘nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına “Proje Yönetimi” alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Proje yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, PMI® başta olmak üzere çeşitli proje yönetim metodolojilerinin şirket kültürüne uygun şekilde yerleştirilmesi ve proje yönetim süreçlerinde destek sağlanması şeklinde ilerlemektedir.

Proje yönetimi danışmanlık hizmetlerimizi çeşitli sektörlerde deneyimli, PMP® ve uzmanlıkları dahilinde sertifikalara sahip proje yöneticisi uzman danışmanlarımızla sürdürmekteyiz. Projelerinizin yönetimine destek olmak, zayıf olduğunuz alanları güçlendirmek, uluslar arası geçerliliği olan PMI® metodolojisini şirketinizde yerleştirmek ve geliştirmek için yanınızdayız.

Danışmanlık hizmetlerimiz tüm sektör firmalarına proje yönetimi yararlarını anlatmak, proje yönetimi süreçleri ve sistematiğine işlerini adapte ederek ile daha yüksek ticari kazanç ve firmalarına değer katmak konusu temelindedir.

Proje odaklı çalışma prensiplerinin kurumsal kültüre yerleştirilmesi, avantajlarının üst yönetime doğru bir şekilde açıklanarak kabulünün sağlanması, yönetimce bu işleyişin benimsenmesi ve desteklenmesi, devamında da şirket organizasyon yapısının bu prensiplere uygun olarak yapılandırılıp sürekliliğinin sağlanması yönünde eğitimler verilmesi konusunda uzman danışman ve eğitmenlere sahibiz.

Proje yönetim metodlarının, geleneksel yöntemlere göre artılarının firmaya sağlayacağı kazanç, hızlı büyüme, hata payının azalması, gereksiz kaynak kullanımının azaltılması, her noktada ölçülebilir ve raporlanabilir bilgi akışı sağlanması, sistem odaklı işleyişe sahip hızlı bu yapı oluşturulması sürecinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bu doğrultuda değişik sektörler ve ölçeklerde kurumlar için proje yönetim eğitim ve proje yönetim danışmanlık alan ve hedeflerimiz şunlardır :

 • Kurum içerisinde proje yönetimi olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, proje gereksinim analizleri ile proje yönetimi metodolojileri geliştirerek, proje bazlı çalışma yapısının kurum kültürüne yerleştirilmesi
 • Proje yönetim prensiplerinin avantajlarının üst yönetime açıklanarak kabul edilmesinin sağlanması ardından da proje ofisi kurulum ve metodoloji geliştirme sürecinde danışmanlık
 • Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi
 • Proje kaynakları değerlendirme danışmanlığı ile projelere kaynak sağlayan yetkinlik merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının oluşturulması
 • Proje ofisinin kurulması ardından ofis organizasyonu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm proje paydaşlarına yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi, proje yöneticisi seçimi ve değerlendirilmesi danışmanlığı
 • Proje açılış, kapanış aktivitelerinin eğitim ve uygulaması, proje zaman planlama danışmanlığı ile süreçlerin ve prosedürlerinin belirlenip, benimsetilmesi
 • Proje kontrol danışmanlığı ile proje kalite kontrol uygulamaları
 • Proje yönetimi araç ve yazılımı (MS Project, CA Clarity, Logic Software Easy Projects, Oracle Primavera, IBM PPM, HP PPM, …vb) seçim, uygulama eğitim ve danışmanlığı
 • Agile eğitim ve danışmanlığı, Çevik proje eğitim ve danışmanlığı, Scrum eğitim ve danışmanlığı

 

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

İLETİŞİM

bilgi@gbmc-turkey.com
+905384408922

 

 

 

 

Proje Yönetim Eğitimi

Global Business Management Consultants, Nasa, Apple, Siemens, Airbus, Coca Cola, Sony, Intel, Hp, Lukoil, Total, Arçelik, GoodYear, Vestel, Pfizer ve benzeri Dünya‘nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına “Proje Yönetimi” alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Proje yönetimi eğitim hizmetlerimiz, PMI® başta olmak üzere çeşitli proje yönetim metodolojilerinin şirket kültürüne uygun şekilde yerleştirilmesi ve proje yönetim süreçlerinde destek sağlanması şeklinde ilerlemektedir.

Proje yönetimi eğitim hizmetlerimizi çeşitli sektörlerde deneyimli, PMP® ve uzmanlıkları dahilinde sertifikalara sahip proje yöneticisi uzman eğitmenlerimizle sürdürmekteyiz. Projelerinizin yönetimine destek olmak, zayıf olduğunuz alanları güçlendirmek, uluslar arası geçerliliği olan PMI® metodolojisini şirketinizde yerleştirmek ve geliştirmek için yanınızdayız.

Eğitim hizmetlerimiz tüm sektör firmalarına proje yönetimi yararlarını anlatmak, proje yönetimi süreçleri ve sistematiğine işlerini adapte ederek ile daha yüksek ticari kazanç ve firmalarına değer katmak konusu temelindedir.

Proje odaklı çalışma prensiplerinin kurumsal kültüre yerleştirilmesi, avantajlarının üst yönetime doğru bir şekilde açıklanarak kabulünün sağlanması, yönetimce bu işleyişin benimsenmesi ve desteklenmesi, devamında da şirket organizasyon yapısının bu prensiplere uygun olarak yapılandırılıp sürekliliğinin sağlanması yönünde eğitimler verilmesi konusunda uzman danışman ve eğitmenlere sahibiz.

Proje yönetim metodlarının, geleneksel yöntemlere göre artılarının firmaya sağlayacağı kazanç, hızlı büyüme, hata payının azalması, gereksiz kaynak kullanımının azaltılması, her noktada ölçülebilir ve raporlanabilir bilgi akışı sağlanması, sistem odaklı işleyişe sahip hızlı bu yapı oluşturulması sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Bu doğrultuda değişik sektörler ve ölçeklerde kurumlar için proje yönetim eğitim ve proje yönetim danışmanlık alan ve hedeflerimiz şunlardır :

 • Kurum içerisinde proje yönetimi olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, proje gereksinim analizleri ile proje yönetimi metodolojileri geliştirerek, proje bazlı çalışma yapısının kurum kültürüne yerleştirilmesi
 • Proje yönetim prensiplerinin avantajlarının üst yönetime açıklanarak kabul edilmesinin sağlanması ardından da proje ofisi kurulum ve metodoloji geliştirme sürecinde danışmanlık
 • Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi
 • Proje kaynakları değerlendirme danışmanlığı ile projelere kaynak sağlayan yetkinlik merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının oluşturulması
 • Proje ofisinin kurulması ardından ofis organizasyonu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm proje paydaşlarına yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi, proje yöneticisi seçimi ve değerlendirilmesi danışmanlığı
 • Proje açılış, kapanış aktivitelerinin eğitim ve uygulaması, proje zaman planlama danışmanlığı ile süreçlerin ve prosedürlerinin belirlenip, benimsetilmesi
 • Proje kontrol danışmanlığı ile proje kalite kontrol uygulamaları
 • Proje yönetimi araç ve yazılımı (MS Project, CA Clarity, Logic Software Easy Projects, Oracle Primavera, IBM PPM, HP PPM, …vb) seçim, uygulama eğitim ve danışmanlığı
 • Agile eğitim ve danışmanlığı, Çevik proje eğitim ve danışmanlığı, Scrum eğitim ve danışmanlığı

 

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

İLETİŞİM

bilgi@gbmc-turkey.com
+905384408922