Etiket arşivi: sshd_config

/etc/ssh/sshd_config Dosyasının Düzenlenmesi

/etc/ssh/sshd_config dosyası OpenSSH için uzaktan erişim izinleri ve ayarlarının düzenlendiği dosyadır. Bunla ilgili temel bazı ayarları aşağıda görebilirsiniz.

sshd_config dosyasını düzenlemek için, vi /etc/ssh/sshd_config yazıp alttakine benzer bir ayar ekranıyla karşılaşırsınız:

     # .

     Port 22
     ListenAddress 192.168.0.1
     HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
     ServerKeyBits 1024
     LoginGraceTime 600
     KeyRegenerationInterval 3600
     PermitRootLogin no
     IgnoreRhosts yes
     IgnoreUserKnownHosts yes
     StrictModes yes
     X11Forwarding no
     PrintMotd yes
     SyslogFacility AUTH
     LogLevel INFO
     RhostsAuthentication no
     RhostsRSAAuthentication no
     RSAAuthentication yes
     PasswordAuthentication yes
     PermitEmptyPasswords no
     AllowUsers admin

 

Port 22
SSH bağlantı portunu gösterir. Varsayılan olarak 22 dir.

ListenAddress 192.168.0.1
ListenAddress hangi ip üzerinden bağlantı kabul edeceğini gösterir. Güvenlik arttırmak için belli ip lere izin verilebilir. Varsayılan olarak s 0.0.0.0 dır.

PermitRootLogin no
PermitRootLogin önemli ayarlardan biridir. SSH bağlantısında root kullanıcısı ile giriş yapmak istiyorsanız bunu yes yapmanız gerekmektedir.

The option LogLevel specifies the level that is used when logging messages from sshd. INFO is a good choice. See the man page for sshd for more information on other possibilities.

PasswordAuthentication yes
PasswordAuthentication şifre bazlı güvenliği sağlar. Daha güvenli bağlantı için mutlaka yes olarak seçilmelidir.

PermitEmptyPasswords no
PermitEmptyPasswords hesaplara boş şifre ile de giriş yapılabilmesine izin verir. Eğer otomatik yedekleme yapıyorsanız işe yarayabilir.

AllowUsers admin
AllowUsers hangi kullanıcıların ssh bağlantısı ile giriş yapabileceğini belirtir. Farklı kullanıcılar için arada boşluklar bırakmanız gerekmektedir.

Forumdaki Konusunu Goruntule