Etiket arşivi: windows defender

Windows Defender İşlemci Kullanımını Azaltmak

Windows 7 ile Microsoft tarafından yerleşik antivirüs hizmeti olarak sunulan Defender, Windows 10 ile birçok koruma hizmetiyle entegre olarak çalışmaya başladı. 3. parti bir koruma programına ihtiyaç duyulmamasına neden olmakla beraber sistem kullanımı da aynı oranda artmış durumda.

Görev Zamanlayıcı‘da belirlenmiş otomatik tarama işlemi ile de anlık olarak yüksek işlemci kullanımı ile özellikle düşük donanımlı bilgisayarlarda kullanıcılara rahatsız edici seviyede performans kaybı yaşatabilmekte.

Bu durumu en az şekilde yaşamak için birkaç ayar ile Windows Defender uygulamasının zamanlanmış tarama işleminde mümkün olduğunca az işlemci gücünü kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun için Powershell‘i Yönetici olarak çalıştırın.

Get-MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor

Bu komutu girerek Windows Defender tarama işlemi için atanan işlemci kullanım yüzdesini görebilirsiniz. Varsayılan olarak değer 50 olarak belirlenmiştir. Yani işlemcinizin gücüne bağlı olarak Windows Defender işlemci kullanımını %50 seviyesine kadar yükseltebilmektedir. Bu durumda aşırı kullanımı engellemek için;

Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor 10

değerini girerek, bu örnekte görebileceğiniz gibi %10 seviyesine çekebilirsiniz.

Windows Defender İşlemci Kullanımını Azaltmak

Bunun yanında Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi üzerinde de bu ayarı yapmanız mümkün.

Bunun için Başlat>Çalıştır>regedit komutunu girerek Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni açın.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows Defender\ Scan

bölümüne girip yeni DWORD (32-bit) değerini seçip, ad olarak AvgCPULoadFactor girin ve değer olarak eğer %10 olarak kullanım istiyorsanız 10 değerini girin.