Windows Hata Kodları

Stop 0x0000000A ya da IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Kernel modlarından biri ya da bir donanım sürücüsü bir bellek konumuna yetkisiz olarak erişmeye çalıştı. Genellikle uyumsuz donanım ya da yazılım sebebiyle ortaya çıkar.
Sorunlu aygıt ileti içerisinde genellikle görünür ve sorun teşhisinde kullanılır.
Eğer sürücü problemiyse kaldırmak ya da sürücü değiştirmek sorunu giderebilir. Kur sırasında ortaya çıkarsa uyumsuz sürücü, sistemdeki bir hizmet, virüs ve yedekleme programlarından şüphelenmek gerek.

Stop 0x000001E ya da KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Windows, genellikle hatalı sürücü ya da donanım aygıtlarının neden olduğu geçersiz bellek ve erişim ihlalleri sonucu oluşan, geçerli olmayan yada bilinmeyen işlemci yönergeleri buldu. Hatalı aygıt ya da sürücü iletide görünür.
Eğer bir aygıt ya da yazılım yüklemesinden sonra oluşursa bunları devre dışı bırakmayı deneyin.

Stop 0x0000024 ya da NTFS_FILE_SYSTEM
NTFS dosya sistemindeki bir problemden kaynaklanır. Aynı hata iletisi 0x23 ile FAT32 içinde vardır. En olası neden, diskteki ya da disk denetimcisindeki donanım yetersizliğidir. Sistemdeki tüm disklerin fiziksel bağlantılarını ( kablolarını ) kontrol edin ve “chkdsk.exe” yi çalıştırarak diski kontrol ettirin.

Stop 0x000003F ya da NO_MORE_SYSTEM_PTES
Sık karşılaşılmayan bu ileti, sisteminizde sayfa tablosu girdileri ( PTEs) kalmadığında ortaya çıkar. Denetimden çıkmış yedekleme programı ya da hatalı aygıt sürücüsü sebep olmuş olabilir. “ How to troubleshoot ‘STOP 0x000003F’ and ‘STOP 0x00000D8’ Error Messages in Windows 2000” başlıklı ve Q256004 numaralı makaleye başvurabilirsiniz.

Stop 0x000002E ya da DATA_BUS_ERROR
Başarısız ya da hatası fiziksel bellek ( RAM ve video bağdaştırıcılarındaki bellekler ) bu iletiye sebep olurlar. Hatanın nedeni bozuk sabit disk ya da ana kartta olabilir.

Stop 0x0000050 ya da PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
İstisna hatalardan biridir. Bir donanım sürücüsünün ya da sistem hizmet programının, bellekte olmayan bir veriyi istemesinden kaynaklanır. Hatalı bir fiziksel bellek ya da uyumsuz bir yazılım, özellikle de uzaktan denetim programları ve anti virüs yazılımları bu hatayı verdirebilir. Eğer bir sürücü ya da yazılım yüklemesinden sonra ortaya çıkarsa Güvenli Mod ile yazılım ya da donanımı kaldırmayı deneyin.

Stop 0x0000077 ya da KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Sistem, sanal bellekten çekirdek verilerini ( sayfa dosyası ) okumaya kalkıştı ve belirtilen bellek adresinde verileri bulamadı. Hatalı bellek, hatalı çalışan sabit disk, doğru yapılandırılmamış disk denetimcisi ve kablo, bozuk veriler ve virüsler sebep olabilir.

Stop 0x0000079 ya da MISMATCHED_HAL
Bu hata çoğunlukla ACPI makinelerinde, ACPI BIOS ayarları beklenmedik şekilde değiştirildiğinde ortaya çıkar. Bu ileti Windows XP donanım katmanıyla ( HAL )
Windows XP sistem dosyaları arasındaki uyuşmazlık olarak tanımlanır. ACPI özelliklerini devre dışı bırakmak ya da yeniden etkinleştirmek için BIOS’ta değişiklikler yaptıktan sonra Windows XP’yi yeniden yükleyin. Ayrıntılar için “ How to troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues” başlıklı ve Q237556 numaralı makaleyi okuyabilirsiniz.

Stop 0x000007A ya da KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

0x77 ile aynı özelliklere sahiptir. Ek olarak SCSI aygıtlarındaki sorunlar ve bad sectorlerden de kaynaklanabilir.

Stop 0x000007B ya da INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Windows XP’nin başlangıç işlemleri sırasında, sistem bölümünün ya da önyükleme biriminin yerini belirleyemediği anlamına gelir. Genellikle diskler yeniden bölümlendiğinde, yeni bir disk eklendiğinde, ya da bir disk denetleyecisini güncelleştirdikten sonra ortaya çıkabilir. Windows XP’ yi CD-Rom dan başlatın kurtarma konsoluna bağlanın ve Windows yüklemelerini bulmak, Boot.ini dosyasını onarmak için Bootcfg komutunu kullanın.

Stop 0x000007F ya da UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bu hatanın en yaygın nedeni donanım yetersizliğidir. Hatalı bellek yongaları, uyuşmayan bellek modülleri, doğru çalışmayan bir CPU ya da soğutucu pervana ya da güç kaynağındaki bozukluklar gibi aşırı ısınmaya neden olan sorunlar bu Dur iletisini verirler. Özellikle “Overclocking” yapılmış sistemler de ortaya çıkması olasıdır. İletinin içinde bu hatanın hemen arkasından gelecek parametreler “General Causes of Stop 0x000007F Errors” başlıklı ve Q137539 numaralı makalede açıklandığı gibi hatanın özel nedenini tanımlar.

Stop 0x000009F ya da DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bekleme ya da Hazırda Bekletme ( Hibernation ) moduna geçerken ya da bu modlardan çıkarken bir sürücünün tutarsız ya da geçersiz güç durumunda olmasıdır. Sadece sabit diskler yüzünden değil antivirüs yazılımları, yedekleme hizmet programları ve uzaktan denetim programları gibi programların yükledikleri dosya sistemi süzme sürücüleri de neden olabilir. Dur iletisinde genellikle hatalı sürücü görünür. Bu sürücüyü devre dışı bırakarak sorun çözülebilir.

Stop 0x00000C2 ya da BAD_POOL_CALLER
Çekirdek Modu işlemi ya da sürücüsü geçersi bir bellek ayrımı gerçekleştirmeye kalkıştığında ortaya çıkar. Sorun genellikle ileti içindeki yönergelerle birlikte sürücü ya da yazılımdaki hataya kadar izlenebilir. Bu hataya zaman zaman bir donanım da sorun olabilir.

Stop 0x00000D1 ya da DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bu en yaygın dur hatalarından biridir. Bir sürücünün doğru olmayan bir bellek adresine erişmeye kalkıştığında ortaya çıkar. İmzasız sürücüleri denetleyin ve özellikle yakın zamanda yüklenmiş ya da güncelleştirilmiş anti virüs programlarından, hizmet programlarından ve hatalı bir dosya sistemi süzgeç sürücüsü yükleyebilen yedekleme programlarından şüphelenin.

Stop 0x00000D8 ya da DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
İyi yazılmamış bir donanım sürücüsü, bilgisayarınızın büyük miktarlarda çekirdek belleği istemesine neden oluyorsa, sayfa tablosu girdileriniz ( PTEs )
bitebilir ve bu hata iletisini görebilirsiniz. Denetimden çıkmış yedekleme programı ya da hatalı aygıt sürücüsü sebep olmuş olabilir. “ How to troubleshoot ‘STOP 0x000003F’ and ‘STOP 0x00000D8’ Error Messages in Windows 2000” başlıklı ve Q256004 numaralı makaleye başvurabilirsiniz.

Stop 0x00000C2 ya da THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

Yeni bir video bağdaştırıcısı yükledikten ya da video donanımını beklerken sistemin çok uzun süre ( haftalar, aylar J ) beklemesine neden olan bir video sürücüsü ( kötü yazılmış ) güncelleştirmesi yaptıktan sonra görebileceğiniz bu hatayı video kartı değiştirerek ya da sürücü değiştirerek çözebilirsiniz.

Stop 0x00000ED ya da UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME

Windows XP önyükleme içeren birimine erişme sorunu yaşıyor. Upgrade esnasında görecek olursanız kablolarınızı ve disk denetimcisi için uyumlu sürücüleriniz olduğundan emin olun. ATA–66 ya da ATA–100 sürücüleri kullanıyorsanız, standart 40-bağlantılı IDE kablosu değil 80-bağlantılı IDE kablosu kullandığınızdan emin olunuz. Bazı durumlarda ilk restart arkasından kendini düzeltebilir. Dur 0x7b hataları için sorun giderme önerilerine de bakın J .

Stop 0x00000F2 ya da HARDWARE_INTERRUPT_STORM

Sinir bozucu ve sıkıntılı bir sorun giderme yaşatacak bir iletidir. Windows XP çekirdeği, bir aygıt kesme isteğini bırakmakta başarısız olunca, “bir kesme isteği fırtınası” tespit eder. Genellikle kötü yazılmış aygıt sürücüleri sebep olur. İletinin sürücü kısmındaki sürücü bilgilerinde listelenen dosya adının, hangi sürücü ile ilişkili olduğunu belirleyin. Daha sonra “ “Güvenli Mod” içinden bu IRQ çakışmasına sahip aygıtları kaldırın. Gerekirse IRQ değerlerini elle veriniz.

Stop 0x000021A ya da STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERNINATED
Bu ileti Windows XP’ deki bir güvenlik sorununa işaret eder ( Winlogon yada Client Server Runtime Subsystem ( Csrss.exe ) gibi kullanıcı modu alt sistemleri ayarlamıştır.). Bu sorunun en yaygın nedeni, diğer satıcıların programıdır ve çözüm de genellikle bu programı kaldırmaktır. Bu hata ayrıca, bir yedek kümesinin ya da sistem izninin hatalı olarak değiştirilerek Sistem hesabının, sistem dosyaları ve klasörlerine erişimi engellendiğinde ortaya çıkabilir.

Stop 0x0000221 ya da STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Dosya ya da disk bozulması sorunları ( hasarlı sayfa dosyası dâhil ) ve hatalı sabit sürücüler bu tür Dur hatalarının en yaygın sebebidir. Dur iletisi genelde simgesel hata adının sonunda ya da kendi başına bir satırda hasarlı dosya adını içerir. Bu dosyayı Windows Xp CD sinden, kurtarma konsolunu kullanarak geri yükleme olanağınız olabilir. En Son İyi Yapılandırmayı geri yüklemekte sorunu çözebilir.

0 An operation is pending.
Bir İşlem Beklemede – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

1 An invalid port handle was detected.
Geçersiz bir bağlantı noktası tutamacı algılandı – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

2 The specified port is already open.
Belirtilen bağlantı noktası zaten açık – Ağ bağlantısının kullanmayı denediği COM bağlantı noktası başka bir etkin ağ bağlantısı veya başka bir işlem (örneğin bir faks programı gibi bir telefon hattı izleme program&#305 tarafından kullanılıyor. COM bağlantı noktasının kullanımını engelleyen uygulamadan çıkın.

3 The caller's buffer is too small.
Arayanın arabelleği çok küçük – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

4 Incorrect information was specified.
Yanlış bilgi belirtildi – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

5 The port information cannot be set.
5 Bağlantı noktası bilgileri ayarlanamıyor – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

6 The specified port is not connected.
Belirtilen bağlantı noktası bağlı değil. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

7 An invalid event is detected.
Geçersiz bir olay algılandı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

8 A device was specified that does not exist.
Varolmayan bir aygıt belirtildi. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

9 The device type was specified that does not exist.
Varolmayan bir aygıt türü belirtildi. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

10 An invalid buffer was specified.
Geçersiz bir arabellek belirtildi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

11 A route was specified that is not available.
Kullanılabilir olmayan bir yön belirtildi. – Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

12 A route was specified that is not allocated.
Ayrılmamış bir yön belirtildi. – Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu hata bilgisayarınızın kaynakları azaldığında da ortaya çıkabilir.

13 An invalid compression was specified.
Geçersiz bir sıkıştırma belirtildi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

14 There were insufficient buffers available.
Kullanılabilir arabellek yetersiz. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

15 The specified port was not found.
Belirtilen bağlantı noktası bulunamadı. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

16 An asynchronous request is pending.
Zaman uyumsuz bir istek beklemede. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

17 The modem is already disconnecting.
Modem zaten bağlantıyı kesiyor. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ın bağlantısını kapatmasını bekleyin.

18 The specified port is not open.
Belirtilen bağlantı noktası açık değil. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

19
The specified port is not connected.
Belirtilen bağlantı noktası bağlı değil. – Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

20 No endpoints could be determined.
Hiçbir bitiş noktası belirlenemedi. – Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

21
The system could not open the phonebook.Sistem, telefon defterini açamadı. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulunduğundan emin olun ve Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ı yeniden başlatın.

22 The system could not load the phonebook.
Sistem, telefon defterini yükleyemedi. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulunduğundan emin olun ve Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ı yeniden başlatın.

23 The system could not find the phonebook entry for this connection.
Sistem bu bağlantının telefon defteri girdisini bulamadı. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar telefon defterini buldu, ancak belirtilen bağlantı girdisini bulamadı. Bu hata başka bir uygulama Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar telefon defterini kullanıp geçersiz bir bağlantı girdisi belirlemedikçe ortaya çıkmaz.

24 The system could not update the phonebook file.
Sistem, telefon defteri dosyasını güncelleyemedi. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Diskinizin dolu olmadığından ve bu dosyayı değiştirme izniniz olduğundan emin olun.

25 The system found invalid information in the phonebook.
Sistem, telefon defterinde geçersiz bilgiler buldu. – Rasphone.pbk telefon defteri dosyası bozuk olabilir. Dosyayı sistemkökü\System32\Ras klasöründen silip yeni bir dosya oluşturmak için Ağ ve Çevirmeli Bağlantıları yeninden başlatın.

26 A string could not be loaded.
Bir dize yüklenemedi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

27 A key could not be found.
Bir anahtar bulunamadı. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.

28 The connection was closed.
Bağlantı kesildi – Bu bir çevirmeli ağ bağlantısıysa, bağlantıyı yeniden çevirin. Bu iletiyi almaya devam ederseniz, modemin başlangıç hızını azaltın ve gelişmiş modem özelliklerini kapatın. Bkz.: En yüksek modem bağlantı noktası hızını değiştirmek için. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun.
Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısıysa, erişim bir uzaktan erişim ilkesi veya başka bir kimlik doğrulama özelliği nedeniyle engellenmiş olabilir. Sistem yöneticinize başvurun.

29 The connection was closed by the remote computer.
Bağlantı, uzaktaki bilgisayar tarafından kesildi. – Bağlantı aşağıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
Kurtarılamaz bir telefon hattı hatası.
Parazitli telefon hattı.
Sistem yöneticisi bağlantıyı kesti.
Uzaktan erişim sunucusundaki modemle seçilen hızda doğru anlaşma hatası.
Bağlantıyı yeniden kurmak için Yeniden Ara'yı tıklatın. Bağlantının Seçenekler sekmesinde otomatik yeninden aramayı da etkinleştirebilirsiniz. Bu sorun devam ederse, bağlantının modem hızını 9600 bit/sn'ye düşürün ve yeniden aramayı deneyin.
Başka bir sunucuya bağlanmayı deneyip sorunun bağlanmaya çalıştığınız uzaktan erişim sunucusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını denetleyebilirsiniz. Ayrıca, bağlanmak istediğiniz sunucuya başka bir telefon hattı üzerinden bağlanmayı deneyebilirsiniz.

30 The modem was disconnected due to hardware failure.
Donanım başarısızlığı nedeniyle modem bağlantısı kesildi. – Bağlantı aşağıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
Modeminizde (veya başka bir iletişim aygıtınızda) kurtarılamaz bir hata oluştu.
İletişim bağlantı noktanızda kurtarılamaz bir hata oluştu.
Modem kablonuz takılı değil.
Sorunu tanılayıp düzeltmek için aşağıdaki işlemleri yapın:
Modeminizin açık ve modem kablonuzun sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Modeminizin doğru çalıştığından emin olun.

31 The user disconnected the modem.
Kullanıcı modem bağlantısını kesti. – Bilgisayarınızdaki bir işlem hattı kesti. Yeniden arayın.

32 An incorrect structure size was detected.
Hatalı bir yapı algılandı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 

WSAEINTR (10004)

 • Engelleyici bir işlem (Wsapiref_704y.asp) WSACancelBlockingCall çağrısıyla kesildi.

WSAEACCES (10013)

 • Bir yuva kendi Erişim izinlerince bir şekilde erişmek için bir girişimde bulunuldu. Örneğin, bir yayın adresi sendto için kullanılır ancak yayın izni setsockopt(SO_BROADCAST) kullanarak ayarlanmamış olduğunda bu hata oluşur. Bağlama (Wsapiref_6vzm.asp) işlev çağrıldığında olan başka bir olası neden WSAEACCES hata (Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4 [SP4] veya daha yenisi), başka bir program, hizmet veya çekirdek modu sürücüsü aynı adresi özel erişim ile ilişkilidir. Bu tür özel erişim, Windows NT 4.0 SP4 ve daha sonra yeni bir özellik olan ve SO_EXCLUSIVEADDRUSE seçeneğini kullanarak uygulanır.

WSAEFAULT (10014)

 • Sistem çağrısının bir işaretçi değişkeni kullanmaya çalışırken geçersiz bir işaretçi adresi algıladı. Bir program geçersiz bir işaretçi değeri geçerse veya arabellek uzunluğu çok küçük ise bu hata oluşur. Örneğin, bir SOCKADDR yapısı olan bir bağımsız değişken uzunluğu sizeof(SOCKADDR) değerinden küçükse, bu sorun oluşur.

WSAEINVAL (10022)

 • (Wsapiref_94aa.asp) işlevine geçersiz bir bağımsız değişken (örneğin, geçersiz bir düzey belirtilen bir değişken) verildi. Bazen de bir yuva için geçerli durumunu gösterir, örneğin, arama kabul (Wsapiref_13aq.asp) not LISTENING yuva.

WSAEMFILE (10024)

 • Çok fazla açık yuva vardır. Her uygulama sayısı yuva kullanılabilir tanıtıcıları olabilir. Bu tutamaçları, genel olarak, her işlem veya iş parçacığı başına kullanılabilir olabilir.

WSAEWOULDBLOCK (10035)

 • Veri yuvadan okunamıyor sıraya bu hatayı hemen, örneğin, tamamlanamıyor yapmayan yuva üzerinde operasyonlardan Al (Wsapiref_2i9e.asp) döndürülür. Önemli olmayan bir hata olduğunu ve işlemi daha sonra yeniden denenebilir. Arama sonucu bağlantı olarak (Wsapiref_8m7m.asp) yapmayan SOCK_STREAM yuvada bağlantının kurulması için biraz zaman geçmesi gerekir çünkü WSAEWOULDBLOCK genellikle bildirilir.

WSAEINPROGRESS (10036)

 • Engelleyici bir işlem şu anda çalışıyor. Windows Sockets yalnızca tek bir engelleme işlemi her iş parçacığı bekleyen ya da her görev için verir. (Ya da herhangi bir soketin başvuran olup olmadığını) herhangi bir işlev çağrısı yapılırsa, işlev WSAEINPROGRESS hatası ile başarısız olur.

WSAEALREADY (10037)

 • Bir işlem zaten sürüyor, bir işlem yapmayan bir yuva üzerinde denenir. Örneğin, arama bağlanmak (Wsapiref_8m7m.asp) zaten bağlanıyor yapmayan bir yuvada ikinci kez denediniz veya zaman uyumsuz bir istek (WSAAsyncGetXbyY), zaten tamamlanmış veya iptal edilmiş çalıştı.

WSAENOTSOCK (10038)

 • Bir işlem yuva olmayan bir öğe üzerinde denenmedi. Yuva tutamacı parametresi geçerli bir yuva başvurmaması veya seçin (Wsapiref_1ab6.asp) bir fd_set üyesi geçerli değildi.

WSAEDESTADDRREQ (10039)

 • Gerekli bir adres bir operasyondan bir yuvada unutulmuş. Örneğin, ADDR_ANY uzak adresiyle SendTo (Wsapiref_4sqa.asp) adı verilir, bu hata döndürülür.

WSAEMSGSIZE (10040)

 •  İç ileti arabelleğinden veya diğer bir ağ sınırından büyük bir veri birimi yuvasına gönderilen bir ileti veya bir veri birimi almak için kullanılan arabellek datagram küçük.

WSAEPROTOTYPE (10041)

 • Yuva (Wsapiref_2qr6.asp) işlev çağrısında belirtilen protokol semantiği istenen soket türünü desteklemiyor. Örneğin, ARPA Internet UDP protokolünü SOCK_STREAM sahip bir yuva türü belirtilemez.

WSAENOPROTOOPT (10042)

 • getsockopt (Wsapiref_8qcy.asp) çağrı veya setsockopt (Wsapiref_94aa.asp) çağrı bir bilinmeyen, geçersiz veya desteklenmeyen bir seçenek veya düzey belirtildi.

WSAEPROTONOSUPPORT (10043)

 • İstenen iletişim kuralı sistemde ya da yapılandırılmamış veya uygulaması yok. Örneğin, bir yuva (Wsapiref_2qr6.asp) arama istekleri SOCK_DGRAM yuva, ancak bir akış protokolü belirtir.

WSAESOCKTNOSUPPORT (10044)

 • Belirtilen yuva türü için destek bu adres ailesinde yok. Örneğin, her bir yuva (Wsapiref_2qr6.asp) arama türü seçilebilir, ancak uygulaması SOCK_RAW desteklemiyor isteğe bağlı SOCK_RAW yuva.

WSAEOPNOTSUPP (10045)

 • Denendiğini işlem başvurulan nesne türü için desteklenmiyor. Bu hata genellikle bir veri birimi yuvasına bir bağlantı kabul etmek bu işlemi desteklemiyor bir yuva için yuva tanımlayıcısı çalışırken oluşur.

WSAEPFNOSUPPORT (10046)

 • İetişim kuralı ailesi sistemde yapılandırılmamış veya uygulaması yok. Bu ileti WSAEAFNOSUPPORT den biraz farklı bir anlamı vardır. Ancak, sık sık birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu iletilerden birini veren tüm Windows Sockets işlevlerinde da WSAEAFNOSUPPORT belirtin.

WSAEAFNOSUPPORT (10047)

 • İstenen iletişim kuralıyla uyumsuz bir adres kullanıldı. Tüm yuva bir ilişkili adres ailesi (diğer bir deyişle, AF_INET Internet iletişim kuralları için) ve bir genel iletişim kuralı türü (SOCK_STREAM) ile oluşturulur. Yanlış bir protokol açıkça yuva (Wsapiref_2qr6.asp) çağrısında istenen veya yanlış ailesinin bir adres için bir yuva, örneğin, sendto (Wsapiref_4sqa.asp) kullanılıyorsa, bu hata oluşur.

WSAEADDRINUSE (10048)

 • Genellikle, yalnızca bir her yuva adresi (protokol/IP adresi/bağlantı noktası) kullanımını izin verilir. Bir program (Wsapiref_6vzm.asp) IP adresi veya bağlantı noktası, doğru kapatılmamış bir yuva gibi varolan bir yuva için kullanılmış olan bir sokete bağlanmaya çalışırsa, bu hata oluşur veya kapatma işlemi sırasında yine de olan bir yuva. Birden fazla yuva için aynı bağlantı noktasına bağlamak için olan sunucu programları, setsockopt (Wsapiref_94aa.asp)(SO_REUSEADDR). kullanmayı göz önünde bulundurun. İstemci programları genelde tüm bind çağrısı, bağlanmak zorunda değilsiniz (Wsapiref_8m7m.asp) kullanılmayan bir bağlantı noktası otomatik olarak seçer. Bir joker karakter adresi (ADDR_ANY içeren) bir BIND çağrıldığında, belirli bir adresi kararlıdır kadar WSAEADDRINUSE hata gecikebilir. Bu bağlanma sonrası, dahil olmak üzere, Dinle, WSAConnect veya WSAJoinLeaf oluşan başka bir işlev çağrısı ortaya çıkabilir.

WSAEADDRNOTAVAIL (10049)

 • Çeviri: İstenen adres atanamıyor.
 • Açıklama: İstenen adres içeriğinde geçerli değil. Bu hata genellikle yerel bilgisayar için geçerli olmayan bir adres için bir girişimi (Wsapiref_6vzm.asp) bağlamak için oluşur. Bu hata ayrıca yol açabilir (Wsapiref_8m7m.asp) bağlanmak sendto (Wsapiref_4sqa.asp), WSAConnect (Wsapiref_8kc2.asp), WSAJoinLeaf (Wsapiref_7dv6.asp) veya WSASendTo (Wsapiref_752q.asp) uzak adresi veya bağlantı noktası için bir uzak bilgisayarın (örneğin, adres veya bağlantı noktası 0) geçerli olmadığı zaman.

WSAENETDOWN (10050)

 • Bir yuva işlemi cansız bir ağla karşılaşır. Bu hata, ağ sistemi (diğer bir deyişle, Windows Sockets DLL’e çalışan üzerinden iletişim kuralı yığını), ağ arabirimi veya yerel ağın kendisinde önemli bir hata gösteriyor olabilir.

WSAENETUNREACH (10051)

 • Bir yuva işlemi erişilemeyen bir ağ için çalıştı. Bu hata genellikle yerel yazılım uzak ana bilgisayara ulaşmak için hiçbir yol bilir anlamına gelir.

WSAENETRESET (10052)

 • Bağlantı işlemi sürerken bir başarısızlığını algılar tutma etkinliği nedeniyle kesildi. Başarısız olan bir bağlantı SO_KEEPALIVE ayarlamak için bir girişimde ise setsockopt (Wsapiref_94aa.asp) tarafından da döndürülebilir.

WSAECONNABORTED (10053)

 • Kurulan bir bağlantı, ana bilgisayar yazılım tarafından büyük olasılıkla veri aktarım zaman aşımı ya da iletişim kuralı hatası durduruldu.

WSAECONNRESET (10054)

 • Çeviri: bağlantı eş tarafından sıfırlandı.
 • Açıklama: Varolan bir bağlantının uzak ana makine tarafından zorla kapatıldı. Bu hata genellikle uzak ana bilgisayardaki eş program aniden durduruldu, ana bilgisayar yeniden başlatılana veya sabit bir kapatma uzak ana bilgisayar kullanıyorsa, oluşur. Setsockopt (Wsapiref_94aa.asp) uzak yuvadaki SO_LINGER seçeneği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir veya daha fazla işlem sürerken bir başarısızlığını algılar tutma etkinliği nedeniyle bağlantı kesildi, bu hata da neden olabilir. Sürmekte olan işlemleri ile WSAENETRESET başarısız. Sonraki işlemler ile WSAECONNRESET başarısız.

WSAENOBUFS (10055)

 • Çeviri: arabellek alanı kullanılabilir.
 • Açıklama: Sistem yeterli arabellek alanı olmadığı için veya bir sıra dolu olduğundan yuva üzerinde işlem gerçekleştirilemez.

WSAEISCONN (10056)

 • Bir bağlantı isteği zaten bağlı bir yuva üzerinde yapıldı. (SOCK_STREAM yuvaları, sendto (Wsapiref_4sqa.asp) için parametre yoksayılır için) diğer uygulamaları geçerli bir oluşum olarak bunu kabul eder, ancak sendto (Wsapiref_4sqa.asp) bağlı bir SOCK_DGRAM yuva üzerinde çağrılırsa bazı uygulamaları da bu hatayı döndürür.

WSAENOTCONN (10057)

 • Yuva bağlı değil ve ([Wsapiref_4sqa.asp] sendto kullanarak bir veri birimi yuvasına gönderirken, herhangi bir adres verildi) çünkü veri gönderme veya alma isteğine izin verilmez. Başka türde bir işlem aynı zamanda, örneğin, SO_KEEPALIVE bağlantı sıfırlarsanız ayarlama setsockopt (Wsapiref_94aa.asp) Bu hata döndürebilir.

WSAESHUTDOWN (10058)

 • Çeviri: Yuva kapatıldıktan sonra gönderilemiyor.
 • Açıklama: Yuva zaten bu yönde bir önceki kapatma (Wsapiref_60z6.asp) çağrı ile kapatılmış olduğundan veri gönderme veya alma isteğine izin verilmedi. Bir kapatma çağrıldığında, bir yuva kısmi bir kapanış istendi. Bir sinyal gönderme ve alma işlemleri (veya her ikisini de) kaldırılmış olmasıdır.

WSAETIMEDOUT (10060)

 • Bağlanılan doğru bir süre içinde yanıt vermediğinden veya kurulan bağlantı bağlanılan ana makine yanıt başarısız olduğu için başarısız oldu çünkü bir bağlantı girişimi başarısız oldu.

WSAECONNREFUSED (10061)

 • Hedef bilgisayarda etkin olarak reddediyor çünkü hiçbir bağlantı yapılabilir. Bu hata genellikle yabancı ana bilgisayarında çalışan bir sunucu programı olmayan bir başka bir deyişle, etkin olmayan bir hizmete bağlanmaya çalıştığınızda oluşur.

WSAEHOSTDOWN (10064)

 • Bir yuva işlemi başarısız oldu çünkü hedef ana bilgisayar çalışmıyor. Bir yuva işlemi ölü bir ana bilgisayar ile karşılaştı. Yerel bilgisayarda ağ etkinliği başlatılmamış. Bu koşullar WSAETIMEDOUT hata tarafından bildirilen daha yüksektir.

WSAEHOSTUNREACH (10065)

 • Bir yuva işlemi erişilemeyen bir ana makine denenmedi. WSAENETUNREACH konusuna bakın.

WSAEPROCLIM (10067)

 • Windows Sockets uygulamasını aynı anda kullanabileceğiniz program sayısına bir sınır olabilir. WSAStartup (Wsapiref_1v8y.asp) üst sınırına ulaşılmış olabilir bu hata ile başarısız olabilir.

WSASYSNOTREADY (10091)

 • Ağ hizmetleri sağlamak için kullandığı temeldeki Sistem şu anda kullanılamadığından Windows Sockets uygulaması şu anda işlev göremiyorsa bu hata WSAStartup (Wsapiref_1v8y.asp) tarafından döndürülür. Aşağıdakileri doğrulayın:
  • Uygun Windows Sockets DLL dosyasının geçerli yolda olduğunu doğrulayın.
  • Bunlar aynı anda birden fazla Windows Sockets uygulamasını kullanmak çalışmıyorsanız onaylayın.
  • Varsa birden fazla Winsock DLL’ye sisteminizde, yoldaki ilk Winsock DLL’ye uygun ağ alt sistemi için şu anda yüklü olduğunu doğrulayın.
  • Tüm gerekli bileşenleri yüklü ve Windows Sockets başlatma belgelerine göre doğru yapılandırılmış olduğunu onaylayın.

WSAVERNOTSUPPORTED (10092)

 • Geçerli Windows Sockets uygulaması program tarafından istenen Windows Sockets belirtiminin sürümünü desteklemiyor. Hiçbir eski Windows Sockets DLL dosyaları erişilebilir olduğundan emin olun.

WSANOTINITIALISED (10093)

 • WSAStartup (Wsapiref_1v8y.asp) veya WSAStartup başarısız oldu (Wsapiref_1v8y.asp) ya da program çağırmadı. Program, geçerli etkin görev sahip olmadığı bir yuva erişiyor olabilir (yani, bu bir yuva görevler arasında paylaşmak çalışıyor), veya çok fazla sayıda WSACleanup çağrıldıktan.

WSAEDISCON (10101)

 • WSARecv (Wsapiref_4z1u.asp) ve WSARecvFrom (Wsapiref_4wky.asp) tarafından uzak taraf Zarif kapatma sırası başlatmış belirtmek için bu hata döndürülür.

WSATYPE_NOT_FOUND (10109)

 • Belirtilen sınıf bulunamadı.

WSAHOST_NOT_FOUND (11001)

 • bir resmi ana bilgisayar adını veya diğer ad ad değil veya Sorgulanmakta veritabanlarında bulunamıyor. Bu hata ayrıca protokolü ve hizmet sorguları ve onu, belirtilen ad ilgili veritabanında bulunamadı anlamına gelir döndürülebilir.

WSATRY_AGAIN (11002)

 • Bu hata, ana bilgisayar adı çözümlemesi sırasında geçici bir hata çıkar ve yerel sunucunun yetkili bir sunucudan bir yanıt almadı anlamına gelir. Belirli bir süre daha sonra yeniden deneme başarılı olabilir.

WSANO_RECOVERY (11003)

 • Bu hata rağmen hata çeşit veritabanı araması sırasında oluştu gösterir. Veritabanı dosyaları (örneğin, BSD uyumlu ana bilgisayar, hizmet veya iletişim kuralları) bulunamazsa veya ciddi bir hata sunucu tarafından döndürülen DNS isteği bu hata oluşabilir.

WSANO_DATA (11004)

 • İstenen ad geçerli ve veritabanında bulundu, ancak için çözülmektedir doğru ilişkili verisi yok. Bunun tipik örneği DNS sunucusunun kullandığı (gethostbyname [Wsapiref_0q5u.asp] veya [Wsapiref_7bhu.asp] WSAAsyncGetHostByName kullanarak) bir ana bilgisayar ad-adres çevirisini girişimi ‘ dir. Bir MX kaydı, bir A kaydı döndürülür. Bu ana var, ancak doğrudan erişilebilir değil gösterir.

WSA_INVALID_HANDLE

 • Bir program bir olay nesnesi kullanmayı denediniz, ancak belirtilen tanıtıcı geçerli değil.

WSA_INVALID_PARAMETER

 • Bir program doğrudan eşleyen bir Win32 işlevi Windows Yuvaları işlevini kullanır. Win32 işlevi gösteren bir veya daha fazla parametre ile ilgili bir sorun.

WSA_IO_INCOMPLETE

 • Program henüz tamamlanmamış bir çakışan işlem durumunu belirlemek çalıştı. Çakışan bir işlem ne zaman tamamlandığını belirlemek için yoklama modunda WSAGetOverlappedResult (ile fWait bayrağı FALSE olarak ayarlayın) kullanan programlar, işlem tamamlanıncaya kadar bu hata kodunu alırsınız.

WSA_IO_PENDING

 •  Program hemen tamamlanamıyor çakışan bir operasyon başlattı. Tamamlama gösterimi, daha sonra işlem tamamlandığında gönderilir.

WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY

 • Bir program doğrudan eşleyen bir Win32 işlevi Windows Yuvaları işlevini kullanır. Win32 işlevi gösteren gerekli bellek kaynakları yetersiz.

WSA_OPERATION_ABORTED

 • Çakışan bir işlem iptal edilme çünkü yuvanın kapalı olması veya WSAIoctl’nin (Wsapiref_6ik2.asp) SIO_FLUSH komutunu çalıştırdığınızda.

WSAINVALIDPROCTABLE

 • Bir hizmet sağlayıcısı için Ws2_32.dll geçersiz yordam tablo döndürdü. (Bu genellikle bir veya daha fazla boş olan işlev işaretçileri tarafından neden olur.)

WSAINVALIDPROVIDER

 •  Bir hizmet sağlayıcısı 2.0 dışında bir sürüm numarası döndürdü.

WSAPROVIDERFAILEDINIT

 • Bir servis sağlayıcının DLL’si olamaz (LoadLibrary başarısız) yüklü veya sağlayıcının WSPStartup/NSPStartup işlevi başarısız oldu.

WSASYSCALLFAILURE

 • Hiçbir zaman başarısız olmaması bir sistem çağrısı başarısız olduğunda bu hata oluşur. Örneğin, WaitForMultipleObjects çağrısı başarısız olur veya bir kayıt defteri işlevlerini Protokolü veya ad alanı katalogları yapmaya başarısız olursa bu hata oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir