Proje Yönetim Eğitim ve Danışmanlığı

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

1)      Projeleri “yönetmek” ne fayda sağlar?

Kurumlar stratejik hedeflerine operasyonlarını ve projeleri hayata geçirerek ulaşırlar. Operasyonlar şirketin hayati fonksiyonlarını besleyen kaynakları yaratırlar. Projeler ise (program ve portföy yönetimi ile birlikte) katma değer yaratırlar. Örneğin üretim operasyonel bir konu iken yeni ürün geliştirme bir projedir. Üretimden gelen gelirin bir kısmı yeni ürün geliştirme projelerine ayrılarak kurumun daha ileriye, rekabetçi olması amaçlanır.   Bu tip projelerini “yöneten” kurumlar ile “yönetmeyen” kurumlar arasında bariz performans farkları oluşur. Yeni ürün geliştirme projelerini yönetmeyen (sadece ürün geliştiren – anahtar kelime yönetmek) bir firma örneğin senede bir yeni ürün geliştirirken, projelerini “yöneten” kurum, süreci kontrol edebildiği için, süreci iyileştirme imkanlarına sahip olacak ve dolayısı ile yılda iki veya üç ürün üretebilecektir.

2)      Proje Yönetiminin belli bir standardı var mıdır?

Proje yönetimi inşaat sektöründen doğmuş olan bir yönetim bilimidir. Proje yönetiminde standart oluşturmaya yönelik çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bu bağlamda 1969 yılında kurulan PMI® çeşitli çalışmalar neticesinde dünyada yaygın olarak kabul gören jenerik proje yönetim standartlarını oluşturmuş ve PMBoK (Project Management Body of Knowledge) adı altında yayınlamıştır. 2012 yılında ise uzun süren çalışmalar neticesinde ISO (Uluslararası Standartlar Kurumu) 21500 numaralı Proje Yönetim standardını yayınlamıştır. Halen PMI®, bireyleri proje yönetimi konusunda sertifikalandırırken ISO 21500 ise kurumsal standartlar olarak benimsenmeye başlamıştır. Her iki yaklaşım birbiri ile büyük ölçüde örtüşmektedir.

3)      Standart ile Metodoloji arasında ne fark vardır?

Standart bir normlar bütünüdür. Örneğin PMI tarafından belirlenen proje yönetim standardında proje döngüsü bir başlangıcı, planlaması, uygulaması, sonu ile izleme ve kontrolden oluşan bir döngü olarak tanımlanır. Oysa Metodoloji ise ilgili kuruma özel, o kurumun dinamiklerini de içerecek şekilde uygulama yaklaşımını belirler. Örneğin İngiliz Devleti tarafından geliştirilen Prince II, veya yeni ürün geliştirmede yaygın olarak kullanılan Stage&Gate, inşaat projelerinde kullanılan şelale metodolojisi yada yazılım projelerinde kullanılan Agile gibi metodolojiler ile PMI standartları birbirine alternatif değil, birbirini bütünleyen unsurlardır. Bu iki kavramın doğru anlaşılması, kurumun doğru bir model geliştirmesinde son derece önemlidir.

4)      PMO ne demektir, görevi nedir?

PMO, Project Management Office (Proje Yönetim Ofisi)’nin kısaltılmışıdır. PMO’ların birincil görevi organizasyonlarda proje ve programlarda yönetişimi (Governance) sağlamaktır. Bir birim içinde kurulabileceği gibi (IT PMO, yada Marketing PMO) şirket seviyesinde (Enterprise PMO) oluşturulabilir. Bu bağlamda, seviyesine göre kurumun/departmanın proje yönetim metodolojisinin hazırlanması ve devreye alınması, projeler arası önceliklendirmelerin yapılması, üst yönetimi projelerin konsolide raporlamalarının gerçekleştirilmesi, proje yönetim kültürünün yaygınlaştırılması, proje yöneticileri yetkinlik çalışmaları, proje yönetim yazılımlarının seçimi ve uygulama alınması gibi konular PMO’nun çalışma alanına girer. Ayrıca tüm şirketi ilgilendiren projelerin bu ofis tarafından yönetilmesi uygun olmaktadır. Ancak kurumdaki tüm proje yöneticilerinin bu ofis bünyesinde görev alması kaynak kullanımında önemli sıkıntılar doğurmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse kurumlarda insan kaynağını “yönetmek” her yöneticinin görevidir. Ancak insan kaynaklarına yönelik politika, sistem ve prosedürleri belirlemek ve iyileştirmek insan kaynakları departmanının görevidir. PMO da benzer bir şekilde PPPY konusunda sistemi ve kültürü iyileştirmeye odaklıdır, projeleri yönetmeye değil. Projeleri ise bölümler içinde yer alan PPPY yetkinliğine sahip çalışanların, PMO’nun belirlediği metodlar ve yaklaşımlar çerçevesinde, yönetmesi uygundur.

5)      Proje yönetimi konusunda bilgisayar destekli çözümler mevcut mudur?

Evet! Bu konuda bir çok yazılım, çözüm mevcuttur. Bu çözümlerin içine kurumun bulunduğu bir çok ülkedeki proje yöneticileri tarafından ortak kullanılan çoklu dil, çoklu para birimi desteklerine sahip kurum (enterprise) seviyesinde kullanabileceği çözümler olduğu gibi (www.ca.com gibi) sadece daha küçük sadece bir departman tarafından yada bir proje özelinde kullanılabilecek çok daha düşük maliyetli çözümler de (www.easyprojects.net gibi) mevcuttur. Buradaki en önemli konu bünyeye, proje tipine ve kurumun bu konudaki olgunluk seviyesine en uygun çözümü seçmektir. Başka bir değişle dünyanın en iyi yarış otomobili, sürücüsünü dünyanın en iyi yarış pilotu yapmaz! Bu kriterlere dikkat etmeden gerçekleşen yatırımlar, hem organizasyonun gereğinden fazla finansal ve insan gücü konusunda boşa efor sarf etmesine, hem de kurum çalışanları arasında önemli ölçüde memnuniyetsizliğe, motivasyon düşüklüğüne ve hayal kırıklığına neden olur.

6)      Nasıl PMP Olunur?

Bilişimden inşaata, finans sektöründen ilaç sektörüne kadar günümüzde her alanda projelerin ve proje yönetiminin önemi hızla artmakta. Proje yönetimi kavramı artık kendi başına bir uzmanlık alanı ve meslek niteliği taşıyor.

Proje yönetimi alanında çalışan veya mesleğinde bir şekilde projelerin içinde yer alan herkesin ortak bir dil konuşmak adına, ortak bir bilgi birikimine ihtiyacı doğdu. Bu yüzden de sertifikaya sahip olmak da bu bilgi birikimine belli bir seviyede sahip olunduğunun bir işareti olduğundan, en az bu bilgiye sahip olmak kadar önemli bir kavramdır.

PMP sertifikası, proje yönetim uzmanlık alanında en geçerli olan, kabul görmüş bir lisans diploması niteliğindedir. Bu sertifikayı edinmek için belirlenen kriterlere sahip olmanız ve sınavı geçmeniz gerekiyor. Bu konuda daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

7)      PMP Sertifikası Kimler İçindir?

PMP sertifikasının hedef kitlesi, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı takdirde, Proje Yönetimi Sertifikası almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.

  • Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)
  • Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
  • Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler; PMP® olmayı hedefleyenler
  • Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar
  • Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firma yöneticileri.
  • Yeni bir meslek edinmek isteyenler
  • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

8)      Proje Yönetimi Metodolojisi Ne Kadar Eskiye Dayanmaktadır?

Proje yönetimi tarihin ilk medeniyetlerinden itibaren uygulanmıştır. 19. yüzyıla kadar inşaat mühendisliği projeleri genellikle mimar ve mühendislerin kendileri tarafından yönetilmiştir. 1950’lerden itibaren organizasyonlar karmaşık mühendislik projeleri için proje yönetimi araç ve tekniklerini kullanmaya başlamışlardır.

Bir disiplin olarak proje yönetimi, inşaat, mühendislik ve ağır savunma aktivitelerinin uygulamalarından geliştirilmiştir. Proje yönetiminin en önemli fikir babalarından biri, Gantt çizelgesini tasarlamış olması ile ünlü olan Henry Gantt’tır. Diğer bir önemli fikir babası ise proje yönetiminde 5 yönetim fonksiyonunu kullanan Henri Fayol’dur.

1950’li yıllar, temel mühendislik alanlarının birlikte yürütüldüğü modern proje yönetimi döneminin başlangıcını oluşturmuştur. Proje yönetimi disiplini mühendislik modeli üzerine kurulu yönetim disiplininden ayrı bir disiplin olarak tanınmaya başlanmıştır. 1950’li yıllara kadar projeler resmi olmayan araçlar ve teknikler ile yürütülüyordu, Gantt çizelgesi de proje yönetiminden bağımsız özel amaçlar için kullanılıyordu. Bu dönemde ayrıca iki matematiksel proje zamanlama tekniği geliştirilmiştir. Kritik Yol Yöntemi, tesis bakımı projelerini yönetmek için DuPont ve Remington Rand Şirketleri tarafından geliştirilmiştir. Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) ise Amerikan Donanması’nın bir deniz altı programı sırasında Booz Allen Hamilton tarafından geliştirilmiştir. Bu matematiksel teknikler hızla özel girişimlere de yayılmıştır. Proje zamanlama modelleri geliştirilirken, aynı zamanda proje maliyeti tahmini, maliyet yönetimi ve mühendislik ekonomisi gibi alanlar için teknoloji oluşmaktaydı.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

[email protected]

Profesyonel Desteğiniz