Etiket arşivi: pmi

Proje Yönetim Danışmanlığı

Global Business Management Consultants, Proje, Program ve Portföy Yönetimi (PPPY) eğitim ve danışmanlığı konularında uzmanlaşmış, seçkin ve uluslararası bir danışmanlık firmasıdır. Houston’da Dr. Thomas Johns liderliğinde 1985 yılında kurulan GBMC, halen konusunda uzman danışmanlar ile Houston (Genel Merkez ve Amerika Kıtası Operasyonları), Brüksel (Avrupa Merkezi), İstanbul (Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Merkezi), Riyad (Körfez Ülkeleri Merkezi) ve Singapur (Uzak Doğu Merkezi) ofislerinden tüm dünyada danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. GBMC kadrosundaki uzman danışmanlar birbirinden farklı proje yönetimi alanlarında ve ülkelerde görev almaktadırlar.

1

GBMC, dünyanın önde gelen organizasyonları ile proje, program ve portföy yönetimi konularında zor ve az rastlanır organizasyonel gelişim sorunlarının üstesinden gelmede tepe yöneticilerle birlikte çalışmaktadır. GBMC danışmanları, organizasyonun her düzeyindeki özel ihtiyaçlara karşılık veren uygun danışmanlık ve/veya proje yönetimi eğitimini tasarlamakta ve oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, yeni yöneticilere proje yönetim araç ve tekniklerinin tanıtılması kadar temel veya şirketin gerçek bir proje temelli şirket olmaya geçişine yardım etmek kadar karmaşık olabilir.

Global Proje Yönetimine verilen önem; tutarlı, ve küresel temelde organizasyonun her düzeyindeki çapraz-işlevsel proje yönetimi uygulaması, GBMC’nin özelliğidir. GBMC’nin proje yönetimi yaklaşımı, önde gelen firmalar ve devlet kuruluşları tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

1986 yılından bu yana NASA ile birlikte çalışmakta olup NASA Akademisi’nin Program ve Proje Yönetimi İnisiyatifi’nin (PPMI) ayrılmaz bir parçası olan GBMC, University of Houston, Singapure Instutute of Management, Hong Kong Management Association, ve Helennic American Union ile Proje Yönetiminde “Centre of Excellence” kurmuştur. GBMC danışmanları merkezlerde, şirketlerden başlangıç düzeyinden, ileri ve yönetici düzeylerine kadar değişen bir portföyde proje yönetimi eğitimleri de vermektedir. Bu insan harmanı global anlamda eşi bulunmaz bir proje yönetimi deneyimine ilişkin tartışma ortamı yaratmakta ve çok uluslu organizasyonlarda yaşanan kültürler arası sorunlara da dikkat çekmektedir.

Global Business Management Consultants, Proje, Program ve Portföy Yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası bir firmadır. Merkezi Houston, ABD’de bulunan firma 1985 yılında kurulmuş olup, halen Houston, Brüksel, İstanbul, Singapur, Riyad ofisleri üzerinden yaklaşık 55 ülkede faaliyet göstermektedir.

GBMC danışmanları proje, program ve portföy yönetiminde, farklı iş alanlarında, farklı ülke ve kültürlerde deneyim sahibi kişilerden oluşmaktadır. Bu yoğun bilgi birikimi, GBMC’yi kendi konusunda dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından biri yapmaktadır.

PMI nezdinde R.E.P. ve R.C.P. olarak kayıtlı olan GBMC yılda ortalama, irili ufaklı 400 çalışmayı hayata geçirmektedir. GBMC’nin müşterileri ile ortalama çalışma süresi 6 yıldır.

GBMC, projeler yöneten kurumların en zor ve az rastlanır organizasyonel gelişim sorunlarının üstesinden gelirken tepe yönetim ile birlikte çalışmaktadır. Tüm çalışmalar kurumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Bu çalışmalar, yöneticilere proje yönetim araç ve tekniklerinin tanıtılması gibi çok temel bir seviyede olabildiği gibi kurumun gerçek bir proje temelli şirket olmaya geçişini sağlamak kadar karmaşık olabilir.

Müşterilerinin;

 • Proje yönetiminde olgunluk seviyesini yükselten,
 • Yatırımların katma değerini ve geri dönüşünü dikkate alan yaklaşım sergileyen ve,
 • Proje, program, portföy yönetimi ile ilgili tüm konularda destek veren,
  GBMC, projelerin etkin ve verimli yönetimi ile kurumların performansını artırmayı hedeflemektedir.

GBMC hakkında daha fazla bilgi için e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

 

İnceleme ve Değerlendirme

Profesyonel Gelişim

 • Mevcut durum analizi, olması gerekenin geliştirilmesi
 • Planlama ve değişim sürecinin yönetimi
 • Farklı araçlar ile müşteri ihtiyaçlarına göre uyulama;
 • Proje Yönetim İnceleme Envanteri (PM Assessment Inventory);
 • Organizasyonel Destek;
 • PY Olgunluk Ölçümü, Fark Analizi;
 • Proje Denetimi/Proje Sağlık Ölçümü
 • PMI REP ve RCP
 • Farklı şekillerde uygulama (sınıf içi eğitim, CD/DVD, E-learning)
 • Müşterinin mevcut uygulamaları ile entegre
 • GBMC kurumsal müşterileri tarafından kendi içlerinde uygulanmak üzere eğitim tasarlanması

Koçluk, Mentorluk ve Süreç Yönetimi

Metodoloji ve Araçlar

 • Tek başına profesyonel gelişim genelde yeterli olmamaktadır. Uygulayıcılar sıklıkla gerçek hayatta takip ve destek, doğal koordinasyon, harici bilgiye ve bazı konularda ilave kaynak ihtiyacı duymaktadırlar. GBMC danışmanları, müşteriye uygun esnek çözümler geliştirerek gerçek proje ve program süreçleri üzerinde uygulamalar ile proje ve program yöneticilerine koçluk ve mentorluk hizmeti vermektedir.
 • Yönetişim, süreç, prosedür, şablon ve araçlarının tasarlanması, geliştirilmesi, uygulamaya alınması
 • Global kabul gören standartlar, uygulama ve referanslar
 • Esnek yaklaşımlar
 • Danışmanlık, kavram ve tanımların oluşturulması,
 • Geliştirmede sürece dahil olma, koordinasyon, doğrulama ve onaylama
 • Uygulamaya geçiş

Teknoloji ve Otomasyon

PMO Geliştirme

 • Proje yönetiminde belli bir olgunluk seviyesine gelen kurumlarda GBMC danışmanları Proje ve Program çözümlerinin seçiminde uygulanmaya alınmasına ve kurum çalışan ve yöneticileri tarafından benimsenmesine kadar tüm süreçte danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 • PMO’nun (proje, program ve portföy yönetimi seviyesinde) geliştirilmesi ilgili politika, süreç ve prosedürleri oluşturarak:
 • Projelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, filtrelenmesi ve seçimi
 • Proje ve programların bireysel ve portföy seviyesinde gözden geçirilmesi
 • Portföylerdeki yüke göre kaynak planlama ve kapasite yönetimi
 • Proje yönetim uygulamalarında geçiş, süreklilik uygulamaları
 • Sorunlu projelerde projenin geri kazanılmasından yada kapatılmasına kadar tüm süreçte destek sağlanması

Proje Yönetimi Eğitimi

Global Business Management Consultants, Nasa, Apple, Siemens, Airbus, Coca Cola, Sony, Intel, Hp, Lukoil, Total, Arçelik, GoodYear, Vestel, Pfizer ve benzeri Dünya‘nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına “Proje Yönetimi” alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Proje yönetimi eğitim hizmetlerimiz, PMI® başta olmak üzere çeşitli proje yönetim metodolojilerinin şirket kültürüne uygun şekilde yerleştirilmesi ve proje yönetim süreçlerinde destek sağlanması şeklinde ilerlemektedir.

Proje yönetimi eğitim hizmetlerimizi çeşitli sektörlerde deneyimli, PMP® ve uzmanlıkları dahilinde sertifikalara sahip proje yöneticisi uzman eğitmenlerimizle sürdürmekteyiz. Projelerinizin yönetimine destek olmak, zayıf olduğunuz alanları güçlendirmek, uluslar arası geçerliliği olan PMI® metodolojisini şirketinizde yerleştirmek ve geliştirmek için yanınızdayız.

Eğitim hizmetlerimiz tüm sektör firmalarına proje yönetimi yararlarını anlatmak, proje yönetimi süreçleri ve sistematiğine işlerini adapte ederek ile daha yüksek ticari kazanç ve firmalarına değer katmak konusu temelindedir.

Proje odaklı çalışma prensiplerinin kurumsal kültüre yerleştirilmesi, avantajlarının üst yönetime doğru bir şekilde açıklanarak kabulünün sağlanması, yönetimce bu işleyişin benimsenmesi ve desteklenmesi, devamında da şirket organizasyon yapısının bu prensiplere uygun olarak yapılandırılıp sürekliliğinin sağlanması yönünde eğitimler verilmesi konusunda uzman danışman ve eğitmenlere sahibiz.

Proje yönetim metodlarının, geleneksel yöntemlere göre artılarının firmaya sağlayacağı kazanç, hızlı büyüme, hata payının azalması, gereksiz kaynak kullanımının azaltılması, her noktada ölçülebilir ve raporlanabilir bilgi akışı sağlanması, sistem odaklı işleyişe sahip hızlı bu yapı oluşturulması sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Bu doğrultuda değişik sektörler ve ölçeklerde kurumlar için proje yönetim eğitim ve proje yönetim danışmanlık alan ve hedeflerimiz şunlardır :

 • Kurum içerisinde proje yönetimi olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, proje gereksinim analizleri ile proje yönetimi metodolojileri geliştirerek, proje bazlı çalışma yapısının kurum kültürüne yerleştirilmesi
 • Proje yönetim prensiplerinin avantajlarının üst yönetime açıklanarak kabul edilmesinin sağlanması ardından da proje ofisi kurulum ve metodoloji geliştirme sürecinde danışmanlık
 • Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi
 • Proje kaynakları değerlendirme danışmanlığı ile projelere kaynak sağlayan yetkinlik merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının oluşturulması
 • Proje ofisinin kurulması ardından ofis organizasyonu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm proje paydaşlarına yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi, proje yöneticisi seçimi ve değerlendirilmesi danışmanlığı
 • Proje açılış, kapanış aktivitelerinin eğitim ve uygulaması, proje zaman planlama danışmanlığı ile süreçlerin ve prosedürlerinin belirlenip, benimsetilmesi
 • Proje kontrol danışmanlığı ile proje kalite kontrol uygulamaları
 • Proje yönetimi araç ve yazılımı (MS Project, CA Clarity, Logic Software Easy Projects, Oracle Primavera, IBM PPM, HP PPM, …vb) seçim, uygulama eğitim ve danışmanlığı
 • Agile eğitim ve danışmanlığı, Çevik proje eğitim ve danışmanlığı, Scrum eğitim ve danışmanlığı

 

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

İLETİŞİM

bilgi@gbmc-turkey.com
+905384408922

 

 

 

 

Proje Yönetim Danışmanlığı

Global Business Management Consultants, Nasa, Apple, Siemens, Airbus, Coca Cola, Sony, Intel, Hp, Lukoil, Total, Arçelik, GoodYear, Vestel, Pfizer ve benzeri Dünya‘nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına “Proje Yönetimi” alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Proje yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, PMI® başta olmak üzere çeşitli proje yönetim metodolojilerinin şirket kültürüne uygun şekilde yerleştirilmesi ve proje yönetim süreçlerinde destek sağlanması şeklinde ilerlemektedir.

Proje yönetimi danışmanlık hizmetlerimizi çeşitli sektörlerde deneyimli, PMP® ve uzmanlıkları dahilinde sertifikalara sahip proje yöneticisi uzman danışmanlarımızla sürdürmekteyiz. Projelerinizin yönetimine destek olmak, zayıf olduğunuz alanları güçlendirmek, uluslar arası geçerliliği olan PMI® metodolojisini şirketinizde yerleştirmek ve geliştirmek için yanınızdayız.

Danışmanlık hizmetlerimiz tüm sektör firmalarına proje yönetimi yararlarını anlatmak, proje yönetimi süreçleri ve sistematiğine işlerini adapte ederek ile daha yüksek ticari kazanç ve firmalarına değer katmak konusu temelindedir.

Proje odaklı çalışma prensiplerinin kurumsal kültüre yerleştirilmesi, avantajlarının üst yönetime doğru bir şekilde açıklanarak kabulünün sağlanması, yönetimce bu işleyişin benimsenmesi ve desteklenmesi, devamında da şirket organizasyon yapısının bu prensiplere uygun olarak yapılandırılıp sürekliliğinin sağlanması yönünde eğitimler verilmesi konusunda uzman danışman ve eğitmenlere sahibiz.

Proje yönetim metodlarının, geleneksel yöntemlere göre artılarının firmaya sağlayacağı kazanç, hızlı büyüme, hata payının azalması, gereksiz kaynak kullanımının azaltılması, her noktada ölçülebilir ve raporlanabilir bilgi akışı sağlanması, sistem odaklı işleyişe sahip hızlı bu yapı oluşturulması sürecinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bu doğrultuda değişik sektörler ve ölçeklerde kurumlar için proje yönetim eğitim ve proje yönetim danışmanlık alan ve hedeflerimiz şunlardır :

 • Kurum içerisinde proje yönetimi olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, proje gereksinim analizleri ile proje yönetimi metodolojileri geliştirerek, proje bazlı çalışma yapısının kurum kültürüne yerleştirilmesi
 • Proje yönetim prensiplerinin avantajlarının üst yönetime açıklanarak kabul edilmesinin sağlanması ardından da proje ofisi kurulum ve metodoloji geliştirme sürecinde danışmanlık
 • Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi
 • Proje kaynakları değerlendirme danışmanlığı ile projelere kaynak sağlayan yetkinlik merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının oluşturulması
 • Proje ofisinin kurulması ardından ofis organizasyonu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm proje paydaşlarına yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi, proje yöneticisi seçimi ve değerlendirilmesi danışmanlığı
 • Proje açılış, kapanış aktivitelerinin eğitim ve uygulaması, proje zaman planlama danışmanlığı ile süreçlerin ve prosedürlerinin belirlenip, benimsetilmesi
 • Proje kontrol danışmanlığı ile proje kalite kontrol uygulamaları
 • Proje yönetimi araç ve yazılımı (MS Project, CA Clarity, Logic Software Easy Projects, Oracle Primavera, IBM PPM, HP PPM, …vb) seçim, uygulama eğitim ve danışmanlığı
 • Agile eğitim ve danışmanlığı, Çevik proje eğitim ve danışmanlığı, Scrum eğitim ve danışmanlığı

 

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

İLETİŞİM

bilgi@gbmc-turkey.com
+905384408922

 

 

 

 

Proje Yönetim Eğitimi

Global Business Management Consultants, Nasa, Apple, Siemens, Airbus, Coca Cola, Sony, Intel, Hp, Lukoil, Total, Arçelik, GoodYear, Vestel, Pfizer ve benzeri Dünya‘nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına “Proje Yönetimi” alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Proje yönetimi eğitim hizmetlerimiz, PMI® başta olmak üzere çeşitli proje yönetim metodolojilerinin şirket kültürüne uygun şekilde yerleştirilmesi ve proje yönetim süreçlerinde destek sağlanması şeklinde ilerlemektedir.

Proje yönetimi eğitim hizmetlerimizi çeşitli sektörlerde deneyimli, PMP® ve uzmanlıkları dahilinde sertifikalara sahip proje yöneticisi uzman eğitmenlerimizle sürdürmekteyiz. Projelerinizin yönetimine destek olmak, zayıf olduğunuz alanları güçlendirmek, uluslar arası geçerliliği olan PMI® metodolojisini şirketinizde yerleştirmek ve geliştirmek için yanınızdayız.

Eğitim hizmetlerimiz tüm sektör firmalarına proje yönetimi yararlarını anlatmak, proje yönetimi süreçleri ve sistematiğine işlerini adapte ederek ile daha yüksek ticari kazanç ve firmalarına değer katmak konusu temelindedir.

Proje odaklı çalışma prensiplerinin kurumsal kültüre yerleştirilmesi, avantajlarının üst yönetime doğru bir şekilde açıklanarak kabulünün sağlanması, yönetimce bu işleyişin benimsenmesi ve desteklenmesi, devamında da şirket organizasyon yapısının bu prensiplere uygun olarak yapılandırılıp sürekliliğinin sağlanması yönünde eğitimler verilmesi konusunda uzman danışman ve eğitmenlere sahibiz.

Proje yönetim metodlarının, geleneksel yöntemlere göre artılarının firmaya sağlayacağı kazanç, hızlı büyüme, hata payının azalması, gereksiz kaynak kullanımının azaltılması, her noktada ölçülebilir ve raporlanabilir bilgi akışı sağlanması, sistem odaklı işleyişe sahip hızlı bu yapı oluşturulması sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Bu doğrultuda değişik sektörler ve ölçeklerde kurumlar için proje yönetim eğitim ve proje yönetim danışmanlık alan ve hedeflerimiz şunlardır :

 • Kurum içerisinde proje yönetimi olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, proje gereksinim analizleri ile proje yönetimi metodolojileri geliştirerek, proje bazlı çalışma yapısının kurum kültürüne yerleştirilmesi
 • Proje yönetim prensiplerinin avantajlarının üst yönetime açıklanarak kabul edilmesinin sağlanması ardından da proje ofisi kurulum ve metodoloji geliştirme sürecinde danışmanlık
 • Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi
 • Proje kaynakları değerlendirme danışmanlığı ile projelere kaynak sağlayan yetkinlik merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının oluşturulması
 • Proje ofisinin kurulması ardından ofis organizasyonu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm proje paydaşlarına yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi, proje yöneticisi seçimi ve değerlendirilmesi danışmanlığı
 • Proje açılış, kapanış aktivitelerinin eğitim ve uygulaması, proje zaman planlama danışmanlığı ile süreçlerin ve prosedürlerinin belirlenip, benimsetilmesi
 • Proje kontrol danışmanlığı ile proje kalite kontrol uygulamaları
 • Proje yönetimi araç ve yazılımı (MS Project, CA Clarity, Logic Software Easy Projects, Oracle Primavera, IBM PPM, HP PPM, …vb) seçim, uygulama eğitim ve danışmanlığı
 • Agile eğitim ve danışmanlığı, Çevik proje eğitim ve danışmanlığı, Scrum eğitim ve danışmanlığı

 

GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS TÜRKİYE

İLETİŞİM

bilgi@gbmc-turkey.com
+905384408922